Saptamana Altfel din cadrul programului Scoala Altfel
Subiectul anterior · Subiectul urmator
Tzepii
Scris: Thursday, March 29, 2012 9:13 PM
Nivel: ALBA CA ZAPADA

Inregistrat: 2/13/2006
Mesaje: 2387
Acesta este programul cu activitatile pentru Saptamana Altfel din cadrul programului Scoala Altfel de la scoala unde invata Alice. Este un program de 4 ore de la 8 la 12.

Luni: Atelier de creatie (pictura, colaj) 18 lei
Marti: Concurs literar
Miercuri: Educatie pentru sanatate
Joi: Teatru 7 lei
Vineri: Targ de jucarii in sala de sport


Mai jos aveti textul din ANEXA la ordinul ministrului Educa?iei, Cercetarii, Tineretului ?i Sportului privind structura anului ?colar 2011-2012

1Programul ”Școala altfel”

Prevederi generale

1. Săptămâna 2-6 aprilie 2012 va fi dedicată activităților educative extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit ”Școala altfel”. În această săptămână nu se organizează cursuri conform orarului obișnuit al unității de învățământ, iar programul ”Școala altfel” se va desfășura în conformitate cu un orar special.
2. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.
3. În perioada 2-6 aprilie 2012, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului organizează fazele naționale ale olimpiadelor școlare pe discipline de învățământ și, după caz, ale concursurilor școlare.
4. În programul ”Școala altfel”, elaborat și organizat de fiecare unitate de învățământ, vor fi incluși toți copiii preșcolari/elevii și toate cadrele didactice care nu participă la faza națională a olimpiadelor și
concursurilor școlare.

Planificarea și aprobarea programului

5. Pentru elaborarea programului de activități, în timpul primului semestru, se vor solicita propuneri elevilor, la orele de dirigenție și cadrelor didactice, în cadrul şedinţelor comisiilor metodice. După colectarea propunerilor, se vor desfășura dezbateri în colectivele de elevi, în consiliul elevilor, în consiliul profesoral și în comitetul reprezentativ al părinților, în vederea adoptării programului agreat de majoritatea elevilor şi a
cadrelor didactice.
6. Modalitatea de selecție a activităților propuse se decide la nivelul unităților de învățământ şi presupune implicarea, în egală măsură, a elevilor, a cadrelor didactice, a părinților, astfel încât proiectele și activitățile selectate să corespundă obiectivelor educaţionale specifice comunităţii școlare, fiind un rezultat al opțiunilor acesteia.
7. Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată, durata acestora, modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc în consiliul profesoral și se aprobă de consiliul de administrație al unității de învățământ.
8. Consilierul educativ din unitatea de învățământ centralizează propunerile agreate, în vederea includerii acestora în Calendarul Activităților Educative ale unității de învățământ, ca domeniu distinct: programul
”Școala altfel”.
9. Conducerile unităților de învățământ vor asigura popularizarea programului ”Școala altfel”, la nivel local pentru crearea unui impact pozitiv al activităților organizate, atât în unitatea de învățământ cât și în
comunitate.

Conținutul și organizarea programului

10. Se recomandă elaborarea unor proiecte la nivelul grupelor de preșcolari/claselor, al grupurilor de clase sau al unității de învățământ, care să urmărească și să permită realizarea unor obiective educaționale,
prin activități care, în programul normal din perioada cursurilor, nu se pot derula.
11. Proiectele se pot organiza și în consorțiile școlare, în parteneriat cu alte unități de învățământ, cu organizații neguvernamentale, cu palatele și cluburile copiilor, cluburile sportive școlare, cu direcțiile de tineret și sport, taberele școlare, cu instituții culturale și științifice (institute de cercetări, facultăți etc.), cu poliția, jandarmeria, inspectoratele pentru situații de urgență, direcțiile de sănătate publică, agențiile pentru protecția mediului etc.
12. Atât elevii, cât și cadrele didactice vor alege activitățile la care doresc să participe, din lista celor propuse. De asemenea, se va avea în vedere posibilitatea implicării părinților care doresc acest lucru, precum și a altor parteneri.
13. Fiecare activitate la care participă copii preșcolari/elevi trebuie să fie coordonată de un număr corespunzător de cadre didactice. Indiferent de tipurile de activități organizate, conducerea unității de învățământ și cadrele didactice vor lua toate măsurile pentru asigurarea supravegherii copiilor preșcolari/elevilor și a securității acestora.
14. Tipurile de activități care pot fi organizate în cadrul programului ”Școala altfel” pot include, fără a se limita la:
- activități culturale;
- activități tehnico-științifice;
- activități sportive;
- activități de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relații și comunicare etc.);
- activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos (inclusiv referitoare la dependență de calculator, siguranță pe internet etc.);
- activități de educație ecologică și de protecție a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea energiei, energie alternativă etc.);
- activități de educație rutieră, PSI, educație pentru reacții corecte în situații de urgență etc.

Aceste activități se vor organiza sub diferite forme, ca de exemplu:
- ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educație media și cinematografică;
- competiții organizate la nivelul școlii, al grupurilor de școli, al localității sau al județului;
- mese rotunde, dezbateri;
- activități de voluntariat sau de interes comunitar;
- campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincvenței juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.;
- proiecte comunitare, de responsabilitate socială;
- peer - education;
- schimburi de experiență;
- vizite de studii;
- tabere/școli de creație sau de cercetare;
- parteneriate educaționale și tematice la nivel de unități de învățământ, pe plan intern și internațional, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă și în proiecte.

Monitorizare și evaluare
15. Activitățile vor fi organizate în fiecare zi lucrătoare a săptămânii menționate, acoperind cel puțin numărul de ore prevăzut în orarul obișnuit al școlii, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice.
16. După aprobarea de către consiliul de administrație, programul adoptat devine obligatoriu, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice.
17. Elevii au obligația de a participa la activitățile pentru care s-au înscris, absențele fiind înregistrate în catalog, la rubrica Purtare.
18. Activitățile aprobate se vor menționa în condica de prezență a cadrelor didactice și vor fi monitorizate de conducerea unității de învățământ. Directorul unității de învățământ, consilierul educativ, șeful comisiei
pentru evaluarea și asigurarea calității, vor monitoriza și evalua activitățile din programul ”Școala altfel”.
19. Inspectoratele școlare vor delega reprezentanţi pentru a monitoriza activitățile organizate de unitățile de învățământ în cadrul programului ”Școala altfel”.
20. După încheierea vacanței de primăvară, în fiecare unitate de învățământ, primul consiliu profesoral va analiza calitatea activităților organizate, rezultatele educaționale ale acestora, precum și modalitățile de ameliorare a planificării și organizării programului ”Școala altfel”. La activitatea de analiză în cadrul consiliului profesoral, vor participa şi reprezentanţi ai elevilor şi părinților care vor prezenta puncte de vedere asupra activităţilor derulate în program. Directorul unității de învățământ va prezenta un raport de monitorizare a calităţii activităţilor planificate.
21. La sfârşitul anului şcolar, inspectoratele școlare vor include în raportul privind starea învățământului un capitol referitor la relevanța și valoarea formativă a tuturor activităților desfășurate în cadrul programului ”Școala altfel”, evidenţiind nivelul interesului manifestat de elevi și cadre
didactice față de organizarea şi desfăşurarea acestuia.
alimami
Scris: Saturday, March 31, 2012 12:21 PM
Nivel
Nivel: Avansat

Inregistrat: 11/2/2009
Mesaje: 1847
Cred ca o sa fie o bulversare totala.In primul rand ti se cere sa-ti faci orele de curs in timpul programului scolii-ceea ce numai "altfel" nu este.Apoi, nu poti tine ore in alte parti fara dosare intregi cu aprobari si parteneriate. Copiii trebuie sa vina la orele fiecarul profesor, oricum..nu poate merge doar la unele ore,pe alese-altfel tre sa-i pui absenti daca nu-ti vin la activitatea pe care o desfasori. In continuare,activitatea asta "altfel " tre sa dureze o ora, deci unde ajungi intr-o ora sa vii si inapoi in scoala pt celalalt prof care are ore cu clasa aia dupa ora ta? Daca nu apari,ala nu-si poate face activitatea si vor avea absente. Iar proful cand va fi evaluat, cum va da socoteala ca nu a tinut activitatea sa in orele alea?In plus,nu stie nimeni ce si cum trebuie facut.Nu poti face ateliere de dans si muzica sau ce-o fi fiind cu 27 de copii.Dupa mine atelierul tre sa fie un grup restrans..dar cu ceilalti 20 ce faci intre timp?Nush,dar sunt multe probleme de are nu s-a tinut cont cand a fost bagat pe gat acest program..
Utilizatori in acelasi subiect
NU poti posta subiecte noi in acest forum.
NU poti raspunde la subiecte in acest forum.
NU poti sterge postari in acest forum.
Nu poti edita postari in acest forum.
Nu poti crea sondaje in acest forum.
Nu poti vota in sondaj in acest forum.