Eliberarea scutirilor medicale pentru sport - Barem afectiuni
Subiectul anterior · Subiectul urmator
AdrianaC
Scris: Thursday, January 16, 2014 12:32 PM
Avatar
Nivel: ALBA CA ZAPADA

Inregistrat: 2/12/2006
Mesaje: 17812
Metodologie pivind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educatie fizica si sport pentru elevi si studenti
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 275 din 25/04/2007

Actul a intrat in vigoare la data de 25 aprilie 2007


1. Scutirile medicale de la orele de educatie fizica si sport se elibereaza de catre medicul unitatii de invatamant (in cazul elevilor) sau al institutiei de invatamant (in cazul studentilor), iar in lipsa acestuia, de catre medicul de familie al elevului sau studentului, pe baza urmatoarelor documente medicale:

a) pentru elevii si studentii carora li se recomanda scutiri medicale de la orele de educatie fizica si sport pentru prima data: biletele de iesire din spital sau certificatele medicale intocmite de catre medicii din cabinetele de specialitate din ambulatorii sau centre de diagnostic si tratament ori de catre spitalele unde elevii sau studentii in cauza au fost internati sau sunt in evidenta;

b) pentru elevii si studentii care au fost scutiti si in anul scolar respectiv universitar anterior: documentele medicale existente deja la cabinetele medicale scolare sau studentesti ori, in lipsa cabinetelor medicale scolare sau studentesti, documentele medicale existente la medicul de familie al elevului sau studentului in cauza.

2. Scutirile medicale eliberate in conditiile prevazute la pct. 1 se consemneaza pe adeverinta medicala, al carei formular tipizat este aprobat prin ordin al ministrului sanatatii publice.

3. In functie de forma clinica si de deficientele functionale consecutive bolilor prezentate de elev sau student, tipurile de scutiri medicale de la orele de educatie fizica si sport pot fi anuale (totale sau partiale), semestriale (totale sau partiale) ori temporare (totale sau partiale).

4. Scutirile anuale sau semestriale de la orele de educatie fizica si sport se recomanda pe durata unui an sau semestru scolar ori universitar, pentru urmatoarele categorii de elevi sau studenti:

a) inapti total pentru orele de educatie fizica si sport, fara nota la aceasta disciplina, care, la recomandarea medicului, pot efectua in cadrul orelor de educatie fizica si sport unele elemente usoare de dezvoltare fizica, ce vor fi consemnate pe versoul adeverintei medicale;

b) inapti total pentru lectiile de educatie fizica si sport, fara nota la aceasta disciplina, dar cu recomandare de exercitii de recuperare medicala in cabinete medicale sau in unitati sanitare de specialitate, care vor prezenta profesorilor de educatie fizica si sport, la sfarsitul fiecarei luni, o dovada privind efectuarea programului de recuperare medicala in luna respectiva, eliberata de cabinetele medicale sau de unitatile sanitare de specialitate.

Pentru elevii sau studentii care invata in localitati fara posibilitati de recuperare medicala, medicii specialisti care ii dispensarizeaza vor recomanda programe diferentiate de exercitii care se vor efectua in cadrul orelor de educatie fizica si sport, sub supravegherea profesorilor de educatie fizica si sport;

c) inapti partial numai pentru unele dintre activitatile incluse in lectiile de educatie fizica si sport, cu nota la aceasta disciplina de invatamant.

Tipurile de exercitii fizice contraindicate medical vor fi stabilite de catre medicul specialist care dispensarizeaza elevii sau studentii si vor fi consemnate pe versoul adeverintei medicale, la rubrica "Concluziile examenului medical de bilant", de catre medicul unitatii de invatamant la care elevii sau studentii sunt inscrisi in programul de invatamant sau, in lipsa acestuia, de catre medicul de familie al acestora.
Stabilirea tipurilor de exercitii fizice contraindicate medical elevilor si studentilor cu scutire partiala de la orele de educatie fizica si sport se face in conditiile anexei la prezenta metodologie.

5. Scutirile temporare de la orele de educatie fizica si sport se recomanda pe durate variabile, sub un semestru scolar sau universitar, pentru urmatoarele categorii de elevi sau studenti:
a) inapti total pentru orele de educatie fizica si sport, fara nota la aceasta disciplina in perioada pentru care s-a eliberat scutirea;
b) inapti partial numai pentru unele dintre activitatile incluse in lectiile de educatie fizica si sport, cu nota la aceasta disciplina de invatamant.
Tipurile de exercitii contraindicate medical se stabilesc in conformitate cu reglementarile prevazute in cazul scutirilor partiale anuale sau semestriale.

6. In adeverinta medicala eliberata pentru scutirea medicala a elevilor sau studentilor de la orele de educatie fizica si sport se consemneaza urmatoarele date dupa cum urmeaza:
a) tipul de scutire medicala recomandat: anuala (totala sau partiala), semestriala (totala sau partiala) ori temporara (totala sau partiala) se consemneaza la rubrica "Se recomanda..."; in caz de scutire temporara, se mentioneaza si durata acesteia;
b) la rubrica "avand ocupatia de..." se consemneaza "elev" sau "student", dupa caz, precum si unitatea sau institutia de invatamant unde elevul sau studentul este inscris;
c) la rubrica "Se elibereaza prezenta spre a-i servi la..." se consemneaza sintagma "scutirea de la orele de educatie fizica si sport".

7. Elevii sau studentii inapti total de la orele de educatie fizica si sport au obligatia de a fi prezenti la aceste ore, fiind folositi de profesorii de educatie fizica si sport la o serie de activitati, in conformitate cu reglementarile in vigoare ale Ministerului Educatiei si Cercetarii.

8. Scutirile medicale de la orele de educatie fizica si sport nu pot fi eliberate retroactiv, ele fiind valabile din ziua acordarii lor, cu exceptia documentelor medicale de motivare pentru perioadele cand un elev sau student este absent de la toate obiectele de invatamant din cauza de boala, situatie in care perioada de scutire poate fi luata in considerare retroactiv.

9. In conformitate cu reglementarile Ministerului Educatiei si Cercetarii, adeverintele medicale pentru scutire de la orele de educatie fizica si sport se pastreaza, pe tot parcursul anului de invatamant, de catre profesorii de educatie fizica si sport.

10. Anexa face parte integranta din prezenta metodologie.ANEXA la metodologie - Continutul invatarii si natura solicitarilor la efort fizic in lectiile de educatie fizica si sport
I. CLASELE I-IV

A. Efort fizic mic

1. Elemente de organizare: formatii de adunare, de deplasare si de lucru, alinieri, pozitii in formatie, intoarceri, porniri si opriri din mers. Durata: 1-2 minute
2. Deprinderi motrice de baza: variante de mers. Durata: 1-2 minute
3. Deprinderi sportive elementare specifice atletismului: aruncarea mingii de oina de pe loc. Durata: 12-15 minute
4. Deprinderi utilitar-aplicative: echilibru - mentinere de pozitii, deplasari pe suprafete inguste si inaltate. Durata: 8-10 minute

B. Efort fizic mediu

1. Elemente ale dezvoltarii fizice: pozitii de baza, miscari naturale specifice fiecarui segment corporal, complexe de dezvoltare fizica, educarea actului respirator. Durata: 6-7 minute
2. Deprinderi motrice de baza:
a) variante de alergare: obisnuita, cu genunchii sus, cu calcaiele la sezut, cu ocolire de obstacole, cu schimbari de directie. Durata: 1-2 minute;
b) variante de sarituri: cu desprindere de pe ambele picioare, pe loc, cu deplasare, saritura la coarda, cu trecere peste obstacole joase. Durata: 10 minute;
c) variante de aruncare: obiecte lansate (cu una si/sau cu doua maini) la tinta, la distanta si/sau la partener; obiecte azvarlite la tinta si/sau la distanta. Durata: 10 minute;
d) variante de prindere: cu doua maini la piept, de pe loc si din deplasare, autoaruncari si prinderi. Durata: 12-15 minute
3. Deprinderi utilitar-aplicative:
a) catarare: pe scara fixa, pe banca inclinata. Durata: 8-10 minute;
b) tarare: pe palme si genunchi, pe antebrate, tarare joasa. Durata 8-10 minute;
c) tractiune: a propriului corp prin tractiune si impingere cu ajutorul bratelor si picioarelor, impingeri si tractiuni pe perechi sau in grup. Durata: 8-10 minute;
d) escaladare: cu pasire sau incalecare peste obstacole, cu apucare si rulare pe sezut, cu apucare si pasire peste obstacol. Durata: 8-10 minute;
e) transport: de obiecte usoare apucate cu una sau ambele maini, individual, pe perechi si in grup. Durata: 8-10 minute.
4. Deprinderi sportive elementare:
a) specifice atletismului:
- saritura in lungime cu elan. Durata: 12-15 minute;
- alergare de rezistenta. Durata: 1,5-3 minute;
b) specifice gimnasticii:
- acrobatice cu elemente statice: cumpene, semisfoara, sfoara, pod de jos, stand pe omoplati si elemente dinamice: rulare pe spate, rostogoliri. Durata: 15-20 minute;
- ritmice sportive: variatii de pasi specifici, balansari de brate, saritura dreapta, manevrari de obiecte portative, pasi de dans clasic si modern: Durata: 15-25 minute;
- aerobice: structuri de pasi pe fond muzical, pasi aerobici de baza si de legatura. Durata: 15-25 minute;
c) specifice jocurilor sportive: minibaschet, minifotbal, minihandbal, badminton, tenis de masa si de camp - procedee tehnice de baza si jocuri bilaterale. Durata: 25 minute;
d) specifice sporturilor de sezon: inot, patinaj, sanie, schi. Durata: 40 minute.
5. Calitati motrice de baza:
a) viteza: de reactie, de executie a actiunilor motrice singulare si repetate, de deplasare pe distanta de 15-20 m. Acestea se realizeaza prin intermediul temelor de la deprinderile motrice de baza si al celor de la deprinderile sportive elementare;
b) indemanare: coordonarea segmentelor fata de corp sau a actiunilor motrice individuale si in relatie cu un partener, coordonarea in manevrarea de obiecte. Acestea se realizeaza prin intermediul temelor de la deprinderile motrice de baza: alergare, aruncare, prindere si al celor de la deprinderile motrice sportive elementare: jocuri sportive si gimnastica;
c) forta: dinamica, segmentara cu invingerea greutatii propriului corp sau segment, forta dinamica generala, forta exploziva in actiuni singulare. Acestea se realizeaza prin intermediul temelor de la deprinderile motrice de baza (aruncari), al celor de la deprinderile utilitar-aplicative (catarare, escaladare, transport greutati, tractiuni-impingeri) si al celor de la deprinderile sportive elementare (saritura in lungime, gimnastica, minijocuri);
d) rezistenta: generala la eforturi sau musculara locala. Acestea se realizeaza prin intermediul temelor de la deprinderile motrice de baza (alergare) si al celor de la deprinderile sportive elementare apartinand gimnasticii aerobice si minijocurilor;
e) mobilitate si stabilitate articulara: mobilitatea coloanei vertebrale si coxofemurale, stabilitatea articulatiei umarului, cotului si gleznei. Acestea se realizeaza prin intermediul temelor apartinand gimnasticii din cadrul deprinderilor sportive elementare.

C. Efort fizic mare

Deprinderi sportive elementare specifice altetismului - alergare de viteza. Durata: 12-15 minute


II. CLASELE V-VIII

A. Efort fizic mic

1. Elemente de organizare: formatii de adunare, de deplasare si de lucru, alinieri, pozitii in formatie, intoarceri, porniri si opriri din mers. Durata: 1-2 minute
2. Deprinderi motrice de baza: variante de mers. Durata: 1-2 minute
3. Deprinderi sportive elementare specifice atletismului: aruncarea mingii de oina de pe loc. Durata: 12-15 minute
4. Deprinderi utilitar-aplicative: echilibru - mentinere de pozitii, deplasari pe suprafete inguste si inaltate. Durata: 8-10 minute

B. Efort fizic mediu

1. Elemente ale dezvoltarii fizice: pozitii de baza, miscari naturale specifice fiecarui segment corporal, complexe de dezvoltare fizica, educarea actului respirator. Durata: 6-7 minute

2. Deprinderi motrice de baza:
a) variante de alergare: obisnuita, cu genunchii sus, cu calcaiele la sezut, cu ocolire de obstacole, cu schimbari de directie. Durata: 1-2 minute;
b) variante de sarituri: cu desprindere de pe ambele picioare, pe loc si cu deplasare, sarituri la coarda si sarituri peste obstacole joase. Durata: 10 minute;
c) variante de aruncare: obiecte lansate (cu una si/sau cu doua maini) la distanta sau la partener; obiecte aruncate (de pe loc) la tinta si/sau la distanta. Durata: 10 minute;
d) variante de prindere: cu doua maini la piept, de pe loc si din deplasare, autoaruncari, prinderi. Durata: 12-15 minute.

3. Deprinderi utilitar-aplicative:
a) catarare: pe scara fixa, pe banca inclinata. Durata: 8-10 minute;
b) tarare: pe palme si genunchi, pe antebrate, tarare joasa. Durata: 8-10 minute;
c) tractiune: a propriului corp prin tractiune si impingere cu ajutorul bratelor si picioarelor, impingeri si tractiuni pe perechi sau in grup. Durata: 8-10 minute;
d) escaladare: cu pasire sau incalecare peste obstacole, cu apucare si rulare pe sezut, cu apucare si pasire peste obstacol. Durata: 8-10 minute;
e) transport: de obiecte usoare apucate cu una sau ambele maini, individual, pe perechi si in grup. Durata: 8-10 minute.

4. Deprinderi sportive:
a) atletism;
- sarituri: elemente de tehnica, sarituri cu trecere peste obstacole, in lungime cu elan, saritura in inaltime. Durata: 8-15 minute;
- aruncari: elemente de tehnica, aruncarea mingii de oina la distanta. Durata: 8-15 minute;
b) gimnastica acrobatica cu elemente statice: cumpene, semisfoara, sfoara, pod de jos, stand pe omoplati si elemente dinamice: rulare pe spate, rostogoliri. Durata: 15-20 minute;
c) gimnastica ritmica la fete: elemente de echilibru, intoarcere cu pasi succesivi si arcuiti, dans clasic, modern si sportiv, piruiete pe un picior, saritura pas. Durata: 25-30 minute;
d) sarituri la aparate: peste capra, pe lada asezata transversal, cu rostogolire inainte pe lada. Durata: 15 minute;
e) jocuri sportive: baschet, fotbal, handbal, volei, badminton, tenis de masa, rugby, oina. Durata: 25-30 minute;
f) discipline sportive individuale alternative: inot, schi, patinaj, sanie. Durata: 25-30 minute.

5. Calitati motrice de baza: rezistenta cardiorespiratorie, la eforturi aerobe si mixte, musculare locale. Durata: 5-7 minute.

C. Efort fizic mediu-mare

1. Deprinderi sportive:
- atletism:
- alergare de viteza: 50 m. Durata: 8-15 minute;
- alergare de rezistenta: 600 m la fete si 800 m la baieti. Durata: 4-6 minute;
- elemente din scoala alergarii: joc de glezna, alergare cu genunchii sus, pendularea gambelor inapoi. Durata: 8-15 minute.
2. Calitati motrice de baza: forta dinamica segmentara, generala, combinata cu alte calitati. Durata: 10 minute

D. Efort fizic mare

- Calitati motrice de baza: viteza si indemanare - intreceri sub forma de stafete, pe distante de 20-30 m. Durata: 5-7 minute

III. INVATAMANT LICEAL SI SCOLI DE ARTE SI MESERII

A. Efort fizic mic-mediu

1. Optimizarea dezvoltarii fizice si a capacitatii motrice proprii: programe de influentare analitica a organismului, complexe de dezvoltare fizica, cu exercitii libere cu obiecte portative pe fond muzical. Durata: 8-10 minute
2. Jocuri sportive: volei. Durata: 30 minute

B. Efort fizic mediu

1. Organizarea si practicarea competitionala si/sau necompetitionala a disciplinelor sportive:
a) probe de sarituri: lungime, inaltime, triplusalt. Durata: 15 minute;
b) probe de aruncari: greutate. Durata: 15 minute.
2. Gimnastica acrobatica: statica, dinamica, exercitii liber alese la sol. Durata: 15 minute

C. Efort fizic mediu-maxim

1. Organizarea si practicarea competitionala sau necompetitionala a disciplinelor sportive: atletism - probe de alergare: viteza, rezistenta, peste obstacole, de stafeta. Durata: 15 minute
2. Jocuri sportive: baschet, fotbal, handbal. Durata: 30 minute
3. Discipline sportive alternative:
a) de sezon: schi alpin, schi fond, sanie, patinaj, inot. Durata: 45 minute;
b) jocuri sportive: oina, badminton, rugby. Durata: 45 minute.

D. Efort fizic mare

- Optimizarea dezvoltarii fizice si a capacitatii motrice proprii:
a) programe adaptate de culturism, fitness, sport aerobic, streatching. Durata: 8-10 minute;
b) structuri motrice cuprinzand dezvoltarea specifica si combinata a calitatilor motrice pentru viteza si indemanare, forta, rezistenta. Durata: 8-10 minute.

IV. INVATAMANTUL SUPERIOR

Discipline sportive:
A. La baieti: probe atletice si discipline sportive din domeniul atleticii grele: judoka, karate, culturism. Cu efort fizic mediu-mare
B. La fete: discipline sportive gen gimnastica aerobica sau de intretine, handbal, volei, inot. Cu efort fizic mediu-mare
Activitatea se desfasoara pe grupe stabile, similar cu lectiile de antrenament sportiv de nivel incepatori-avansati.
Pentru studenti se organizeaza, in regim optional, sisteme competitionale interne pe durate variabile.
Pentru studentii cu aptitudini deosebite se asigura participarea la sisteme competitionale nationale.
In functie de disponibilitatile personale, sub aspectul capacitatii de efort si al interesului manifestat de studenti, acestia pot opta in functie de oferta de discipline sportive prezentata de catedra de educatie fizica a universitatii sau a facultatii respective.
Pentru a fi acceptati in grupele de pregatire sportiva solicitate, studentii trebuie sa prezinte anual un aviz medical.
ANEXA Nr. II - Barem medical cuprinzand afectiunile pentru care se acorda scutirile medicale de la orele de educatie fizica si sport

Afectiunea sau grupa de afectiuni
Tipul de scutire (totala sau partiala) si perioada scutirii (anuala, semestriala sau temporara)

I. Boli infectioase si parazitare
1. Tuberculoza primara sau secundara stabilizata
Totala-anuala

2. Primoinfectie TBC nemanifestata clinic, oculta
Partiala - anuala sau fara scutire, la aprecierea medicului de specialitate pneumologie

3. Scarlatina necomplicata
Totala - o luna de la debut

4. Status post meningita sau encefalita, indiferent de etiologie
Totala - 12 luni de la debut, apoi partiala-anuala ori farascutire, in functie de eventualele sechele clinice si paraclinice, la aprecierea medicului specialist

5. Status post hepatita virala acuta
Totala - 12 luni de la debut

6. SIDA
Totala - anuala

7. Alte stari status post boli infectioase severe
Totala - 12 luni de la debut, apoi partiala - anuala ori fara scutire, in functie de eventualele sechele clinice si paraclinice, la aprecierea medicului de specialitate pneumologie

8. Status post chist hidatic pulmonar, hepatic sau cu alta localizare, operat
Totala - 12 luni de la debut, apoi partiala - anuala orifara scutire, in functie de eventualele sechele, la aprecierea medicului specialist


II. Tumori

1. Maligne solide si hematologice
Totala - anuala

2. Benigne extinse
Totala - anuala sau partiala - anuala, in functie de intensitatea fenomenelor clinice, extindere si localizare, la aprecierea medicului specialist


III. Boli ale sangelui si organelor hematopoietice, cu exceptia celor maligne

1. Anemii cronice manifeste prin carenta de fier
Totala - pana la redresare, apoi partiala - anuala sau fara scutire, la aprecierea medicului specialist

2. Anemii hemolitice ereditare, cu exceptia talasemiilor
Totala - anuala

3. Anemii megaloblastice pernicioase tip Addison - Totala - anuala
Biermer sau altele

4. Talasemie majora Cooley
Totala - anuala

5. Talasemie minora
Totala sau partiala - anuala ori fara scutire in functie de stadiul clinic, cu sau fara splenomegalie, la aprecierea medicului specialist

6. Anemii hemolitice dobandite
Totala sau partiala - anuala, in functie de forma clinica, la aprecierea medicului specialist

7. Anemii aplastice
Totala - anuala

8. Anemii sideroblastice
Totala - anuala

9. Afibrinogenemii si alte sindroame de defibrinare
Totala - anuala

10. Hemofilie tip A
Totala - anuala

11. Hemofilie tip B Christmas
Totala - anuala

12. Boala von Willebrand
Totala - anuala

13. Hemofilie tip C Rosenthal
Totala - anuala

14. Alte tulburari manifeste de coagulare
Totala - anuala

15. Trombocitopenii de diverse etiologii, fara interesarea splinei
Totala - anuala sau partiala - anuala, in functie de forma clinica, la aprecierea medicului specialist

16. Trombocitopenii de diverse etiologii, cu interesarea splinei
Totala - anuala

17. Alte boli hemoragice cronice cu manifestari clinice pronuntate
Totala - anuala

18. Agranulocitoze
Totala - anuala

19. Status post splenectomie traumatica
Totala - un an de la operatie, apoi partiala inca un an, dupa care fara scutire, la aprecierea medicului specialist

20. Hipersplenism
Totala - anuala

21. Policitemie poliglobulie
Totala - anuala

22. Histiocitoza X Hand - Schuller - Christian
Totala - anuala

23. Sindroame imunodeficitare, cu exceptia SIDA
Totala ori partiala, in functie de forma clinica - anuala, la aprecierea medicului specialist

24. Sarcoidoze
Totala - anuala

25. Crioglobulinemie
Totala - anuala


IV. Bolile aparatului circulator

1. Reumatism articular acut, fara sechele cardiace
Totala - anuala in primul an dupa ultimul puseu, apoi partiala - anuala in urmatorii 4 ani, dupa care fara scutire, la aprecierea medicului specialist

2. Stenoza mitrala reumatismala
Totala - anuala

3. Insuficienta mitrala reumatismala
Totala - anuala

4. Dubla leziune mitrala reumatismala
Totala - anuala

5. Prolaps de valva mitrala cu regurgitare semnificativa
Totala - anuala

6. Prolaps de valva mitrala cu crize de tahicardie in antecedente
Totala - anuala

7. Mic prolaps de valva mitrala fara antecedente de tulburari de ritm secundare, diagnosticat obligatoriu ecografic
Partiala - anuala sau temporara ori fara scutire, la aprecierea medicului specialist

8. Stenoza aortica reumatismala
Totala - anuala

9. Insuficienta aortica reumatismala
Totala - anuala

10. Dubla leziune aortica reumatismala
Totala - anuala

11. Stenoza sau insuficienta tricuspidiana reumatismala
Totala - anuala

12. Endocardita cronica, lenta
Totala - anuala

13. Hipertensiune arteriala esentiala stadiul I - II
Totala - anuala

14. Hipertensiune arteriala oscilanta, juvenila, de limita
Partiala - anuala, la recomandarea medicului specialist

15. Pericardite cronice
Totala - anuala

16. Cardiomiopatie cu dilatatie
Totala - anuala

17. Cardiomiopatie hipertrofica obstructiva
Totala - anuala

18. Cardiomiopatie hipertrofica neobstructiva
Totala - anuala

19. Alte cardiomiopatii patente
Totala - anuala

20. Bloc atrioventricular gradul I
Partiala - anuala, la recomandarea medicului specialist

21. Bloc atrioventricular gradul II
Totala - anuala

22. Bloc atrioventricular gradul III complet
Totala - anuala

23. Bloc de ramura dreapta incomplet
Fara scutire

24. Bloc de ramura stanga
Totala - anuala

25. Sindrom de preexcitatie Wolf - Parkinson - White fara antecedente de tulburari de ritm paroxistice
Totala sau partial-anuala, la indicatia medicului de specialitate cardiologie

26. Sindrom de preexcitatie Wolf - Parkinson - White cu antecedente de tulburari de ritm paroxistice
Totala - anuala

27. Sindrom de preexcitatie tip B Lown - Ganong - Levine
Partiala - anuala

28. Tahicardie recidivanta supraventriculara
Totala - anuala

29. Tahicardie recidivanta ventriculara
Totala - anuala

30. Bradicardie sinusala
Partiala - anuala

31. Tahicardie sinusala persistenta
Totala - anuala

32. Aritmie extrasistolica supraventriculara sistematizata
Totala - anuala

33. Aritmie extrasistolica ventriculara sistematizata
Totala - anuala

34. Anevrism aortic
Totala - anuala

35. Alte anevrisme vasculare
Totala - anuala

36. Sindrom Raynaud
Totala sau partiala - temporara, numai in anotimpul rece, la indicatia medicului de specialitate cardiologie

37. Trombangeita obliteranta Burger
Totala - anuala

38. Acrosindrom
Partiala - temporara, in sezonul rece

39. Alte arterite
Totala - anuala

40. Teleangectazie hemoragica ereditara Rendu-Osler-Weber
Totala - anuala

41. Flebite si tromboflebite cronice
Totala - anuala

42. Alte tulburari de circulatie periferica
Partiala - anuala

43. Ulcer varicos
Totala - anuala

44. Limfadenite cronice
Totala sau partiala - anuala, la indicatia medicului de specialitate cardiologie

45. Limfedem
Totala - anuala

46. Suflu sistolic inocent sau functional cu modificari EKG
Partiala - anuala, la indicatia medicului de specialitatecardiologie

47. Suflu sistolic inocent sau functional fara modificari EKG
Fara scutire

48. Hipotensiune ortostatica manifesta
Totala - anuala

49. Stenoza subvalvulara aortica larga
Partiala - anuala

50. Stenoza larga pulmonara
Partiala - anuala

51. Preponderenta de ventricul stang
Totala sau partiala - anuala ori temporara, la indicatia medicului de specialitate cardiologie

52. Persistenta de canal arterial operata, cu cord normal
Totala - 12 luni de la operatie, dupa care partiala - anuala, la aprecierea medicului specialist

53. Persistenta de canal arterial operata, cu cord rezidual marit de volum
Totala - anuala

54. Defect septal interventricular cu sunt mic
Totala - anuala

55. Defect septal interventricular cu rasunet hemodinamic
Totala - anuala

56. Defect septal interatrial fara rasunet hemodinamic
Totala - anuala

57. Defect septal interatrial cu rasunet hemodinamic
Totala - anuala

58. Canal atrioventricular comun
Totala - anuala

59. Tetralogie si pentalogie Fallot operata, cu cord normal
Totala - anuala

60. Tetralogie si pentalogie Fallot operata, cu cord rezidual marit de volum
Totala - anuala

61. Tetralogie si pentalogie Fallot neoperata
Totala - anuala

62. Malformatii ale valvei pulmonare, cu sau fara rasunet hemodinamic
Totala - anuala

63. Stenoza congenitala a valvei aortice, cu sau fara rasunet hemodinamic
Totala - anuala

64. Insuficienta congenitala a valvei aortice
Totala - anuala

65. Dextrocardie
Fara scutire

66. Coarctatie de aorta neoperata
Totala - anuala

67. Coarctatie de aorta operata
Totala - anuala, apoi treptat partiala - anuala, la aprecierea medicului specialist

68. Alte malformatii cardiace cu rasunet hemodinamic
Totala - anuala

69. Alte malformatii ale vaselor mari
Totala - anuala

70. Alte boli cardiovasculare dobandite, cu simptomatologie manifesta
Totala - anuala


V. Bolile aparatului respirator

1. Rinita cronica, fara sindrom obstructiv respirator
Fara scutire

2. Sinuzita cronica
Totala sau partiala - anuala sau temporara, la recomandarea medicului specialist

3. Status post pneumopatii acute
Totala - temporara, intre 3-6 luni de la remisiune, la aprecierea medicului specialist

4. Status post pleurezii netuberculoase
Totala - temporara, intre 3-6 luni de la remisiune, la aprecierea medicului specialist

5. Status post bronhopneumonii
Totala - temporara, intre 3-6 luni de la remisiune, la aprecierea specialistului

6. Bronsectazie
Totala - anuala

7. Supuratii cronice pulmonare
Totala - anuala

8. Bronsita astmatiforma cu ultima criza cu cel mult 12 luni inainte
Totala - anuala

9. Bronsita astmatiforma cu ultima criza cu peste 12 luni in urma in sezonul rece
Partiala - temporara in sezonul cald si totala - temporara, la aprecierea medicului specialist

10. Astmul bronsic cu ultima criza in urma cu cel mult 12 luni
Totala - anuala

11. Astmul bronsic cu ultima criza cu peste 12 luni
Totala - anuala sau partiala - temporara in sezonul cald si in urma totala - temporara in sezonul rece, in functie de indicatia medicului specialist

12. Status post pneumotorax spontan
Totala - un an de la debut

13. Pahipleurite
Totala - anuala

14. Alte boli respiratorii cronice cu manifestari clinice patente tip mucoviscidoza si altele
Totala - anuala


VI. Bolile aparatului digestiv

1. Ulcer gastroduodenal cronic
Totala - anuala

2. Ulcer gastroduodenal in faza de acalmie prelungita
Partiala - anuala

3. Gastroduodenita cronica
Partiala - anuala

4. Ileita terminala Crohn
Totala - anuala

5. Rectocolita ulcerohemoragica
Totala - anuala

6. Enterita cronica
Totala - anuala

7. Degenerescenta hepato-lenticulara Wilson
Totala - anuala

8. Hepatita cronica persistenta sau activa, evolutiva, agresiva
Totala - anuala

9. Ciroza hepatica
Totala - anuala

10. Litiaza biliara cu crize dureroase
Totala - anuala

11. Colecistita cronica
Totala - anuala

12. Dischinezie biliara hipertona
Totala - anuala sau temporara, la indicatia medicului specialist

13. Pancreatita cronica cu sindrom diareic cronic
Totala - anuala

14. Sindroame diareice cronice de alta natura
Totala - anuala sau partiala - anuala, la indicatia medicului specialist

15. Malformatii ale aparatului digestiv si ale anexelor, cu manifestari clinice patente
Totala - anuala

16. Alte boli digestive cronice cu manifestari clinice persistente
Totala - anuala


VII. Bolile aparatului genitourinar

1. Glomerulonefrita difuza acuta
Totala - 12 luni de la debut

2. Glomerulonefrita cronica
Totala - anuala

3. Hematurii recidivante si persistente
Totala - anuala

4. Sindrom nefrotic
Totala - anuala

5. Nefrita interstitiala
Totala - anuala

6. Pielonefrita cronica
Totala - anuala

7. Hidronefroze
Totala - anuala

8. Insuficienta renala cronica
Totala - anuala

9. Litiaza renala si ureterala cu crize dureroase
Totala - anuala

10. Litiaza renala si ureterala, dar fara crize dureroase
Partiala - anuala de cel putin un an

11. Infectie urinara cronica
Totala - anuala

12. Ptoza renala
Totala - anuala

13. Alte nefropatii cu tulburari functionale manifeste
Totala - anuala

14. Malformatii congenitale ale aparatului renourinar, fara tulburari functionale
Fara scutire

15. Malformatii congenitale ale aparatului renourinar, cu tulburari functionale manifeste
Totala - anuala

16. Chist ovarian neoperat
Fara scutire, la aprecierea ginecologului

17. Chist ovarian operat
Scutire totala temporara dupa operatie, 1-2 luni, apoi partiala - temporara sau fara scutire, la aprecierea medicului de specialitate obstetrica ginecologie

18. Ectopie testiculara
Fara scutire

19. Varicocel si hidrocel neoperate
Partiala - anuala

20. Varicocel si hidrocel operate
Partiala - temporara, apoi fara scutire, la aprecierea medicului de specialitate urologie

21. Alte afectiuni genitale masculine sau feminine cronice, inclusiv congenitale, cu tulburari functionale manifeste
Totala - anuala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului specialist


VIII. Bolile endocrine si de metabolism

1. Mixedem
Partiala - anuala

2. Hipotiroidie juvenila
Fara scutire

3. Gusa pubertara si postpubertara eutiroidiana
Fara scutire

4. Gusa multinodulara netoxica in conditiile fenomenelor compresive
Partiala - anuala sau fara scutire, la indicatia medicului de specialitate endocrinologie

5. Tiroidite cronice
Totala sau partiala - anuala, in functie de forma clinica, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie

6. Hipoparatiroidism cu manifestari clinice patente
Totala - anuala

7. Status post tiroidectomie
Totala - 12 luni de la operatie, apoi totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie

8. Nanism hipofizar netumoral
Totala - anuala sau partiala - anuala, la indicatia medicului de specialitate endrocrinologie

9. Nanism hipofizar tumoral
Totala - anuala

10. Nanism condrodisplazic
Totala - anuala

11. Alte forme de nanism, cu inaltime mai mica decat media, fara 3 deviatii standard fata de valoarea normala a varstei si sexului
Totala - anuala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie

12. Obezitate simpla, familiala, prin aport, hiperfagica, fara complicatii
Fara scutire sau partiala - anuala, la aprecierea medicului despecialitate endocrinologie

13. Obezitate centrala lezionala
Totala - anuala

14. Sindrom adipozogenital
Partiala - anuala

15. Sindrom adrenogenital congenital
Totala - anuala

16. Pubertate precoce
Totala - anuala

17. Pubertate intarziata cu infantilism sexual, peste varsta de 15 ani
Partiala - anuala

18. Mastoza chistica
Partiala - anuala, cu sau fara scutire, la aprecierea endocrinologului

19. Dismenoree cronica
Totala - temporara in perioada ciclului si, in rest, partiala - anuala sau fara scutire, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie

20. Tetanie - spasmofilie latenta fara stari prelipotimice Partiala - anuala sau fara scutire, la aprecierea medicului de
specialitate endocrinologie

21. Tetanie - spasmofilie manifesta, cu stari prelipotimice sau lipotimice periodice
Totala - temporara sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie

22. Hiperparatiroidie tip Recklinghausen
Totala - anuala

23. Acromegalie si gigantism
Totala - anuala

24. Diabet insipid tumoral
Totala - anuala

25. Alte forme de diabet insipid
Totala - anuala

26. Sindrom Cushing
Totala - anuala

27. Insuficienta suprarenala cronica tip Addison
Totala - anuala

28. Menometroragii juvenile
Totala - temporara in timpul ciclului, partiala - temporara in caz de tratament hormonal; in rest, fara scutire

29. Diabet zaharat juvenil tip I insulinodependent echilibrat, compensat
Totala - anuala sau partiala - anuala, la indicatia medicului specialist

30. Diabet zaharat juvenil tip I insulinodependent labil, dezechilibrat, cu decompensari repetate
Totala - anuala

31. Diabet zaharat juvenil tip I insulinodependent complicat
Totala - anuala

32. Diabet zaharat juvenil tip Mody, noninsulinodependent
Partiala - anuala

33. Ginecomastie masculina pubertara
Fara scutire sau partiala - temporara, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie

34. Mucopolizaharidoza - sindrom Hurler
Totala - anuala

35. Tireotoxicoza Basedow
Totala - anuala

36. Sindrom Turner necomplicat
Totala - anuala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie

37. Sindrom Turner masculin - sindrom Noonan
Totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie

38. Sindrom Klinefelter
Partiala - anuala

39. Alte anomalii cromozomiale cu simptomatologie
Partiala - anuala moderata sau manifesta

40. Alte boli endocrine cu tulburari functionale manifeste
Totala - anuala


IX. Bolile sistemului nervos

1. Sindroame ataxice si cerebeloase
Totala - anuala

2. Paraplegii, triplegii, diplegii, monoplegii de diverse etiologii
Totala - anuala

3. Parapareza, tripareza, dipareza, monopareza de diverse etiologii
Totala - anuala, eventual cu indicatie de cultura fizica medicala recuperatorie, la aprecierea medicului specialist

4. Amiotrofii spinale
Totala - anuala

5. Sindroame parkinsoniene
Totala - anuala

6. Neuromiopatii
Totala - anuala

7. Torticolis spasmodic
Totala - anuala

8. Sindroame extrapiramidale
Totala - anuala

9. Epilepsie cu EEG alterata, cu sau fara crize, sub tratament specific continuu
Totala - anuala

10. Antecedente de crize epileptice, cu peste 3 ani e la ultima criza, cu EEG normalizata si fara tratament specific in prezent
Partiala, cu precizarea amanuntita de catre neurolog a tipului de exercitii fizice interzise - anuala

11. Migrena
Totala ori partiala - anuala sau temporara, la aprecierea medicului de specialitate neurologie

12. Cerebrastenii dupa traumatism craniocerebral, cu modificari EEG reziduale difuze
Totala - 12 luni de traumatism, apoi totala sau partiala -anuala, la aprecierea medicului de specialitate neurologie

13. Cerebrastenii dupa traumatism craniocerebral, cu EEG normala
Partiala - temporara, apoi fara scutire, la indicatia medicului de specialitate neurologie

14. Sindroame menieriforme neurologice
Totala - anuala

15. Sindroame cerebrovasculare
Totala - anuala

16. Nevrite si polinevrite
Totala - temporara, apoi partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate neurologie

17. Radiculonevrite brahiale sau lombosacrate
Totala - temporara, apoi partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate neurologie

18. Neuropatii ereditare si idiopatice tip boala Charcot-Marie - Tooth sau altele
Totala - anuala

19. Miastenie
Totala - anuala

20. Distrofii musculare tip Duchenne sau altele
Totala - anuala

21. Hidrocefalie operata, cu valva Holtzer
Totala - anuala

22. Hidrocefalie stabilizata
Totala - anuala

23. Mielopatii
Totala - anuala

24. Neurofibromatoze: Recklinghausen, Bourneville, scleroza tuberoasa
Totala - anuala

25. Afectiuni neurochirurgicale: tumori cerebrale si medulare, malformatii vasculare cerebrale si medulare
Totala - anuala

26. Alte boli neurologice cu manifestari clinice patente
Totala - anuala


X. Tulburari mentale si de comportament

1. Schizofrenie
Totala - anuala

2. Autism infantil
Totala - anuala

3. Tulburare schizoafectiva
Totala - anuala

4. Tulburari bipolare: episoade maniacale sau episoade depresive
Totala - anuala

5. Anorexie nervoasa
Totala - anuala

6. Tulburare obsesiv-compulsiva
Totala - anuala

7. Tulburari delirante persistente tip paranoia
Totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate psihiatrie

8. Tulburari anxioase
Partiala - anuala

9. Tulburari de somatizare si de conversie
Partiala - anuala

10. Boala ticurilor Gilles de la Tourette
Totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate psihiatrie

11. Alte afectiuni psihiatrice cu simptomatologie accentuata sau moderata
Totala sau partiala - anuala ori fara scutire, la aprecierea medicului de specialitate psihiatrie


XI. Afectiuni ORL

1. Otita medie supurala cronica
Totala - anuala

2. Otomastoidita supurata cronica
Totala - anuala

3. Hipoacuzie bilaterala cu pierdere sociala de auz de peste 35 dB
Totala, dar partiala in scolile speciale pentru deficienti auditivi - anuala sau partiala - anuala, la recomandarea medicului de specialitate ORL

4. Ureche unilateral functionala
Partiala sau fara scutire, la indicatia medicului de specialitate ORL

5. Purtatorii de proteze auditive sau de BAHA
Totala - anuala sau partiala - anuala, la recomandarea medicului de specialitate ORL

6. Implantare cohleara
Totala - anuala

7. Boala Meniere
Totala - anuala

8. Vertij paroxistic al copilariei
Totala - anuala

9. Sindroame vertiginoase periferice necompensate sau compensate incomplet
Totala - anuala

10. Insuficienta respiratorie nazala prin obstructie mecanica
Totala - anuala

11. Epistaxis recidivant sever
Totala - anuala

12. Sechele dupa malformatii congenitale ale extremitatii cefalice si gatului, cu tulburari functionale patente, ca de exemplu dupa keilognatopalatoschizis operat sau nu
Totala - anuala

13. Traumatisme craniofaciale cu sechele estetice si functionale majore
Totala - anuala

14. Stenoze laringiene congenitale sau dobandite, cu insuficienta respiratorie la efort
Totala - anuala


XII. Afectiuni oftalmologice

1. Miopii cu leziuni de fund de ochi si acuitate vizuala (A.V.) sub 1/10 la ochiul cel mai bun
Totala - anuala

2. Miopii cu leziuni de fund de ochi si A.V. intre 1/3 si 1/10 la ochiul cel mai bun
Totala - anuala

3. Miopii cu leziuni de fund de ochi si A.V. intre 1/3 Tsi 2/3 la ochiul cel mai bun
Totala - anuala

4. Miopii fara leziuni de fund de ochi
Partiala - anuala sau fara scutire, la indicatia medicului de specialitate oftalmologie

5. Ambliopii de alte cauze decat prin miopii necorectabile, gen: cataracte congenitale sau traumatice, strabism, leucoame, fibroplazie retrolentala, ectopii cristaliniene, afakii operatorii, subluxatii si luxatii de cristalin, retinopatie pigmentara, degenerescente retiniene familiale sau maculare, atrofii de nerv optic, astigmatism necorectat, hipermetropie necorectata, distrofii corneene si altele, cu A.V. la ochiul cel mai bun sub 1/10
Totala - anuala

6. Ambliopii de alte cauze decat prin miopii necorectabile, gen: cataracte congenitale sau traumatice, strabism, leucoame, fibroplazie retrolentala, ectopii cristaliniene, afakii operatorii, subluxatii si luxatii de cristalin, retinopatie pigmentara, degenerescente retiniene familiale sau maculare, atrofii de nerv optic, astigmatism necorectat, hipermetropie necorectata, distrofii corneene si altele, cu A.V. la ochiul cel mai bun intre 1/4 si 1/10
Totala - anuala

7. Ambliopii de alte cauze decat prin miopii necorectabile, gen: cataracte congenitale sau traumatice, strabism, leucoame, fibroplazie retrolentala, ectopii cristaliniene, afakii operatorii, subluxatii si luxatii de cristalin, retinopatie pigmentara, degenerescente retiniene familiale sau maculare, atrofii de nerv optic, astigmatism necorectat, hipermetropie necorectata, distrofii corneene si altele, cu A.V. la ochiul cel mai bun intre 1/3 si 2/3
Totala - anuala sau partiala - anuala, dar aceasta numai in scolile din invatamantul special pentru deficienti de vedere

8. Glaucom de diverse tipuri: congenital, traumatic, inflamator
Totala - anuala

9. Dezlipire de retina
Totala - anuala

10. Corioretinita
Totala - anuala

11. Nevrite optice
Totala - anuala

12. Ingustari ale campului vizual
Totala - anuala

13. Exoftalmii de cauze diverse: inflamatorii, vasculare, traumatice
Totala - anuala

14. Cecitate unilaterala cu A.V. la celalalt ochi 2/3-1
Totala - anuala sau partiala, dar aceasta numai in scolile speciale pentru deficienti de vedere - anuala

15. Cecitate unilaterala cu A.V. la celalalt ochi 1/2 sau mai mica
Totala - anuala

16. Anizometropiile mai mari de 3 dioptrii
Totala - anuala

17. Diplopii
Totala - anuala

18. Iridociclite cronice
Totala - anuala

19. Anomalii congenitale ale anexelor globilor oculari: ptoza palpebrala, aparat lacrimal, paralizii musculare
Totala - anuala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate oftalmologie

20. Anomalii congenitale ale globilor oculari: microftalmie, keratocon, colobom uveal, ale cristalinului sau ale nervului optic, aniridie, lenticon
Totala - anuala

21. Degenerescente tapeto-retiniene tip boala Stargardt
Totala - anuala

22. Neoplazii oculare
Totala - anuala

23. Alte afectiuni oculare evolutive specialitate oftalmologie
Totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de


XIII. Bolile pielii si tesutului subcutanat

1. Dermatoze buloase tip pemfigus, herpetiforme, Duhring - Brocq si altele
Totala - anuala

2. Dermite atopice: Prurigo Besnier, eczeme, neurodermite
Totala - anuala

3. Psoriazis
Totala ori partiala - anuala sau fara scutire, la aprecierea medicului de specialitate dermatovenerologic

4. Lichen plan
Totala ori partiala - anuala sau fara scutire, la aprecierea medicului de specialitate dermatovenerologie

5. Eritem polimorf: bulos, nebulos, epidermoliza necrozanta
Totala - anuala

6. Eritem nodos
Totala - temporara in perioada de evolutie, apoi fara scutire,
la aprecierea medicului specialist

7. Eritrodermie
Totala - anuala

8. Cheratoza palmoplantara
Totala - anuala

9. Lupus eritematos
Totala - anuala

10. Cicatrici cheloidiene
Totala ori partiala - anuala sau fara scutire, in functie de tulburarile functionale si de indicatiile medicului specialist

11. Micoze recidivante suprainfectate
Totala - temporara, la indicatia medicului de specialitate dermatovenerologie

12. Alte boli cronice ale pielii si tesutului celular subcutanat, inclusiv congenitale, cu manifestari clinice
Totala ori partiala - anuala, la indicatia medicului de specialitate dermatovenerologie patente


XIV. Bolile sistemului osteoarticular, muschilor si tesutului conjunctiv

1. Artrita cronica juvenila, reumatoida, poliartrita cronica evolutiva, boala Still
Totala - anuala

2. Spondilartrita ankilozanta Pierre Marie - Bechterew
Totala - anuala, eventual cu cultura fizica recuperatorie la indicatia medicului specialist

3. Deformari marcate ale mainilor si bratelor de diverse etiologii
Totala - anuala

4. Deformari marcate ale picioarelor si gambelor
Totala - anuala

5. Picior plat valg decompensat, dureros si cu tulburari trofice
Totala, eventual cu recomandarea de cultura fizica medicala recuperatorie, sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie

6. Luxatie recidivanta a rotulei
Totala - anuala, eventual cu recomandarea de cultura fizica medicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie

7. Leziuni de menisc operate
Totala - temporara 6 luni de la operatie, apoi partiala - temporara, pe durata stabilita de ortoped si finalmente fara scutire, la aprecierea medicului specialist

8. Luxatii si subluxatii recidivante
Totala - anuala, eventual cu recomandarea de cultura fizica medicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie

9. Redori articulare stranse
Totala - anuala, eventual cu recomandarea de cultura fizica medicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie

10. Redori articulare laxe
Partiala - anuala

11. Anchiloze articulare
Totala - anuala

12. Hemartroze
Totala - temporara, cu durata variabila, la recomandarea medicului de specialitate ortopedie

13. Hiperlaxitati articulare
Totala sau partiala - temporara, cu durata variabila, la recomandarea medicului de specialitate ortopedie

14. Periarterita nodoasa
Totala - anuala

15. Alte vasculopatii necrozante cronice
Totala - anuala

16. Lupus eritematos sistemic, diseminat
Totala - anuala

17. Dermatomiozita juvenila
Totala - anuala

18. Polimiozita
Totala - anuala

19. Sclerodermie
Totala - anuala

20. Sindrom Gougerat-Sjogren
Totala - anuala

21. Alte atingeri sistemice ale tesutului conjunctiv
Totala - anuala

22. Cifoza juvenila Scheuermann, osteocondrita vertebrala, epifizita vertebrala
In functie de stadiul evolutiv - totala sau partiala - anuala, eventual cu recomandare de cultura fizica medicala recuperatorie, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie

23. Scolioza gradul I, sub 30 grade unghiul curburii primare, fara rotatie vertebrala
Partiala - anuala

24. Scolioza gradul I-II, sub 30 grade unghiul curburii primare, cu inceput de rotatie vertebrala
Partiala - anuala

25. Scolioza gradul II, intre 30 grade si 59 grade unghiul curburii primare, cu rotatie vertebrala
Totala - anuala, eventual cu recomandare de cultura fizica medicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie

26. Scolioza gradul III, intre 60 grade si 90 grade unghiul curburii primare, cu gibus costovertebral
Totala - anuala, eventual cu recomandare de cultura fizica medicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie

27. Scolioza gradul IV, peste 90 grade unghiul curburii primare, deformanta
Totala - anuala

28. Spondilolistezis
Totala - anuala

29. Spondilolizis
Totala - anuala

30. Alte afectiuni dobandite, cu tulburari functionale manifeste ale coloanei vertebrale
Totala - anuala, eventual cu recomandare de cultura fizicamedicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie

31. Sechele dupa fracturi vertebrale
Totala - anuala

32. Tasare vertebrala
Totala - anuala

33. Discopatii vertebrale: lumbago cronic, sechele dupa hernii vertebrale operate, cu sau fara sciatalgii
Totala - anuala

34. Retractia aponevrozei palmare tip Dupuytren
Totala - anuala

35. Exostoza calcaneana dureroasa
Totala - anuala

36. Afectiuni cronice ale tesuturilor moi cu tulburari functionale manifeste
Totala - anuala

37. Osteite, osteoze, dispalzii osoase, chisturi osoase
Totala - anuala

38. Osteomielita cronica
Totala - anuala

39. Osteonecroze
Totala - anuala

40. Osteita deformanta Paget
Totala - anuala

41. Osteocondrita juvenila a bazinului
Totala - anuala

42. Osteocondrita juvenila a capului femural Legg-Perthes-Calve
Totala - anuala

43. Coxa plana
Totala - anuala

44. Alte osteocondrite cu tulburari functionale manifeste
Totala - anuala

45. Pseudoartroze cu tulburari functionale manifeste
Totala - anuala

46. Apofizita tibiala anterioara Lannelongue-Osgood-Schlatter
Partiala - anuala sau fara scutire, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie

47. Luxatie congenitala de sold operata, fara sechele clinice
Totala sau partiala - anuala, dupa aprecierea specialistului, eventual cu recomandare de cultura fizica medicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie

48. Luxatie congenitala de sold operata, cu sechele clinice
Totala - anuala

49. Luxatie congenitala de sold tratata ortopedic, fara sechele clinice
Totala sau partiala - anuala, eventual cu recomandare de cultura fizica medicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie

50. Luxatie congenitala de sold tratata ortopedic, dar cu sechele clinice
Totala - anuala

51. Coxa valga sau coxa vara
Totala - anuala

52. Picior stramb congenital var-equin operat, fara sechele clinice
Totala sau partiala - anuala, la aprecierea specialistului, eventual cu recomandare de cultura fizica medicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie

53. Picior stramb congenital var-equin operat, cu sechele clinice
Totala - anuala

54. Alte anomalii congenitale ale piciorului cu tulburari functionale manifeste
Totala - anuala, eventual cu recomandare de cultura fizica medicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie

55. Torace infundat sau in carena, fara tulburari functionale respiratorii
Fara scutire

56. Torace infundat sau in carena, cu tulburari functionale respiratorii
Totala - anuala, eventual cu recomandare de cultura fizica medicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie

57. Torticolis congenital neoperat
Partiala - anuala

58. Deformari congenitale ale membrului toracal, sechele de maladie amniotica, cu impotenta fuctionala
Totala ori partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie

59. Deformari congenitale ale membrului toracal, sechele de maladie amniotica, fara impotenta functionala
Fara scutire sau partiala, in functie de localizare - anuala, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie

60. Deformari congenitale ale membrelor pelvine, fara impotenta functionala
Fara scutire sau partiala, in functie de localizare - anuala, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie

61. Deformari congenitale ale membrelor pelvine, cu impotenta functionala
Totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie

62. Amputatii congenitale ale membrelor toracale
Totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie

63. Amputatii congenitale ale membrelor pelvine Totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de
specialitate ortopedie

64. Malformatii congenitale ale coloanei vertebrale, cu tulburari functionale manifeste
Totala - anuala, eventual cu recomandare de cultura fizica medicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie

65. Osteocondrodisplazii cu tulburari functionale manifeste
Totala - anuala

66. Exostoza congenitala Ombredanne
Totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie

67. Osteopsatiroza - maladia sclerelor albastre Lobstein
Totala - anuala

68. Alte tulburari congenitale ale sistemului osteoarticular si ale muschilor, cu tulburari functionale manifeste
Totala - anuala, eventual cu recomandare de cultura fizica medicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie

69. Alte afectiuni osoase dobandite, cu tulburari functionale manifeste
Totala - anuala


XV. Leziuni traumatice si alte consecinte ale cauzelor externe

1. Status post fractura craniana
Totala - anuala, apoi treptat partiala - anuala, eventual pana la fara scutire, la aprecierea medicului specialist

2. Status post fractura vertebrala: cervicala, toracala, lombosacrata
Totala - anuala, apoi treptat partiala - anuala, eventual pana la fara scutire, la aprecierea medicului specialist

3. Status post fractura de coaste sau de stern
Totala - temporara, apoi treptat partiala - anuala, eventual pana la fara scutire, la aprecierea medicului specialist

4. Alte stari dupa leziuni traumatice vertebrale
Totala - temporara, apoi treptat partiala - anuala, eventual pana la fara scutire, la aprecierea medicului specialist

5. Alte stari dupa leziuni traumatice ale organelor intratoracice
Totala - temporara, apoi treptat partiala - anuala, eventual pana la fara scutire, la aprecierea medicului specialist

6. Status post fractura de bazin
Totala - temporara, apoi treptat partiala - anuala, eventual pana la fara scutire, la aprecierea medicului specialist

7. Status post fractura de omoplat, humerus, antebrat sau a oaselor mainii
Totala - temporara, apoi treptat partiala - anuala, eventual pana la fara scutire, la aprecierea medicului specialist

8. Alte leziuni traumatice ale umarului si membrului toracal: entorse, luxatii
Totala - temporara, apoi treptat partiala - anuala, eventual pana la fara scutire, la aprecierea medicului specialist

9. Sechele dupa fracturi sau alte leziuni traumatice ale omoplatului si membrului toracal
Totala - temporara, apoi treptat partiala - anuala, eventual pana la fara scutire, la aprecierea medicului specialist

10. Status post leziuni traumatice ale soldului sau bazinului
Totala - temporara, apoi treptat partiala - anuala, eventual pana la fara scutire, la aprecierea medicului specialist

11. Status post fractura de femur
Totala - temporara, apoi treptat partiala - anuala, eventual pana la fara scutire, la aprecierea medicului specialist

12. Status post fractura de gamba
Totala - temporara, apoi treptat partiala - anuala, eventual pana la fara scutire, la aprecierea medicului specialist

13. Status post fractura a oaselor piciorului
Totala - temporara, apoi treptat partiala - anuala, eventual pana la fara scutire, la aprecierea medicului specialist

14. Sechele dupa fracturi ale bazinului, soldului sau membrului pelvin
Totala - temporara, apoi treptat partiala - anuala, eventualpana la fara scutire, la aprecierea medicului specialist

15. Amputatii importante traumatice sau dupa arsuri ale membrului toracal
Totala sau partiala - anuala, la aprecierea mediculuispecialist

16. Amputatii importante traumatice sau dupa arsuri ale membrului pelvin
Totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului specialist

17. Retractiile tendoanelor si pielii post arsuri, cu tulburari functionale manifeste
Totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului specialist

18. Sechele dupa degeraturi, cu tulburari functionale manifeste
Totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului specialist

19. Sechele post stenoza esofagiana caustica
Totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului specialist


XVI. Status post alte interventii chirurgicale sau convalescenta dupa alte afectiuni acute diverse nechirurgicale

Tipul scutirii, totala sau partiala, precum si durata acesteia vor fi stabilite dupa aprecierea medicului specialist curant
Utilizatori in acelasi subiect
NU poti posta subiecte noi in acest forum.
NU poti raspunde la subiecte in acest forum.
NU poti sterge postari in acest forum.
Nu poti edita postari in acest forum.
Nu poti crea sondaje in acest forum.
Nu poti vota in sondaj in acest forum.