Admiterea la liceu

Options Admiterea la liceu
Subiectul anterior · Subiectul urmator
AdrianaC
Postat: Sunday, February 12, 2006 6:30 PM

Nivel: ALBA CA ZAPADA

Intrat: 2/12/2006
Postari: 17788
Locatia: Bucuresti
Cum se face admiterea la liceu si care e procedura de inscriere, etc.
Anaida
Postat: Wednesday, June 21, 2006 7:57 AM

Nivel: Avansat

Intrat: 2/12/2006
Postari: 1855
A inceput examenul de capacitate...cu tam-tamul de rigoare...scandaluri care nu fac sa-i deruteze pe copiii aflati la primul examen din viata lor., ma refer aici la acel ziarist care a reusit sa ia cu 2 zile inainte de examen subiectele de la Comosia Nationala si nimeni nu l-a impiedicat 04uff:.
Luni s-a dat proba de limba si literatura romana. Din cate am auzit pe la stiri, unul din exercitii a dat nastere la unele controverse. Se pare ca elevii care au facut meditatii cu profesori universitari (si care au drept ghid Gramatica Academiei) au contestat modul de rezolvare a unuia dintre exercitii, iar cei mai castigati sunt elevii care au lucrat conform gramaticii traditionale. sic
Ieri s-a dat examen la limba matera, azi se da la matematica, iar maine la istorie/geografie.
Mult succes tuturor!


Iata si subiectele la romana:

TESTE NATIONALE 2006

Proba scrisa de limba si literatura româna

Proba scrisa de limba si literatura româna Sesiunea iunie 2006 Varianta 2 • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

Partea I (48 de puncte)

Citeste cu atentie textul dat.
Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.
,,Prin iarna din camara zavorita*
Se furiseaza clar miros de mere
Readucând în vremea viscolita
Iar toamna cu trecuta mângâiere,

Când sufletul împovarat venise,
Cu târna* lui de poame si de vise,
În casa amintirilor închise.”
(Ion Pillat, Copil de-odinioara)

*târna = cos împletit din nuiele zavorita = zavorâta (închisa cu zavorul)

A. Limba româna
1. Desparte în silabe cuvintele: ,,zavorita”, ,,(se) furiseaza”, ,,viscolita”, ,,închise”. 4 puncte
2. Transcrie din text doua cuvinte derivate cu prefix. 4 puncte
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului ,,suflet”. 4 puncte
4. Transcrie din text un pronume personal si un adverb relativ. 4 puncte
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: ,,Readucând în vremea viscolita/ Iar toamna cu trecuta mângâiere”. 4 puncte
6. Alcatuieste un enunt în care substantivul ,,vis” sa aiba functia sintactica de complement indirect. 4 puncte
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: ,,Prin iarna din camara zavorita/ Se furiseaza clar miros de mere”. 4 puncte
8. Transcrie din text propozitia subordonata, precizându-i felul. 4 puncte
9. Alcatuieste o fraza în care sa existe si o subordonata subiectiva, având ca regent verbul a veni. 4 puncte

B. Întelegerea textului

10. Precizeaza masura ultimului vers din fragmentul citat. 2 puncte
11. Transcrie din text un vers care sa contina o imagine vizuala. 2 puncte
12. Mentioneaza o figura de stil identificata în versul ,,Când sufletul împovarat venise”. 2 puncte
13. Precizeaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul apartine genului liric. 2 puncte
14. Explica semnificatia sintagmei: ,,casa amintirilor închise”. 4 puncte


Partea a II-a (10 puncte)

Te numesti Marcel/ Marcela Robescu, ai absolvit clasa a VIII-a si îti petreci vacanta de vara la bunici, într-o zona de munte, în localitatea Buciumul. Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de rânduri, adresata fostei tale colege, Paula, careia sa îi descrii locul în care îti petreci aceasta vacanta.
În scrisoare, trebuie:
• sa utilizezi conventiile specifice acestui tip de compunere; 2 puncte
• sa ai un stil si un continut adecvate relatiei tale cu destinatarul si situatiei imaginate; 6 puncte
• sa respecti normele de ortografie, de punctuatie si de exprimare corecta. 2 puncte
Atentie! Nu folosi alte nume decât cele indicate în cerinta! Data redactarii scrisorii este 19.06.2006.

Partea a III-a (32 de puncte)

Scrie o compunere de 1-2 pagini, în care sa motivezi ca o opera literara dintre cele studiate de tine la scoala este un basm popular. În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
• precizarea a patru caracteristici ale basmului popular, ca specie literara;
• exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese;
• prezentarea subiectului, prin referire la cel putin trei momente ale acestuia sau la trei secvente reprezentative;
•prezentarea unui personaj, punând în evidenta semnificatia comportamentului acestuia. Nota! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru continut (câte 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 16 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei - 1 p.; coerenta textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 3 p.; ortografia - 4 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului în pagina, lizibilitatea - 2 p.). În vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25-30 de rânduri scrise.
Kiki
Postat: Wednesday, June 21, 2006 8:05 AM


Nivel: TOP TEAM

Intrat: 2/14/2006
Postari: 36610
Locatia: In casuta cu pitici
Ziaristul ala nu a avut ce face, parerea mea.
Sau poate a vrut sa demonstreze ca nu se asigura paza ca lumea la Comisia respectiva. Unele guri rele afirma ca a fost pus sa faca treaba asta ca sa fie demis ministrul uff
Anaida
Postat: Wednesday, June 21, 2006 8:44 AM

Nivel: Avansat

Intrat: 2/12/2006
Postari: 1855
TESTE NATIONALE 2006 Varianta 3
Limba si literatura româna
Barem de corectare si de notare

Proba scrisa de limba si literatura româna
Sesiunea iunie 2006
Varianta 2
Barem de corectare si de notare
Nota! Se acorda acelasi punctaj pentru raspunsurile redactate în spiritul solutiilor din barem.

Partea I (48 de puncte)
A. Limba româna
1. Despartirea cuvintelor în silabe: ,,za-vo-ri-ta”, ,,(se) fu-ri-sea-za”, ,,vis-co-li-ta”, ,,în-chi-se”. (1 p. + 1 p. + 1 p. + 1 p.) 4 puncte
2. Exemple de raspuns: ,,readucând”, ,,împovarat”. (2 p. + 2 p.) 4 puncte
3. Exemple de raspuns: ,,suflet” – sufletel, sufletist, a însufleti, însufletire, însufletit etc. (2 p. + 2 p.) 4 puncte
4. Transcrierea pronumelui personal ,,lui” si a adverbului relativ ,,când”. (2 p. + 2 p.) 4 puncte
5. Valoarea morfologica a cuvintelor subliniate: ,,în” – prepozitie (simpla); ,,iar” – adverb de mod; ,,toamna” – substantiv (comun); ,,trecuta” – adjectiv provenit din participiu/ adjectiv participial/ participiu cu valoare adjectivala. (Punctajul nu se acorda pentru identificarea la nivel primar a valorii morfologice, de tipul: ,,iar” – adverb; ,,trecuta” – adjectiv.) (1 p. + 1 p. + 1 p. + 1 p.) 4 puncte
6. Exemplu de raspuns: Vom discuta despre visul (complement indirect) pe care l-am avut. (Corectitudinea enuntului: 2 p.; exemplificarea corecta a functiei sintactice: 2 p.; punctajul nu se acorda pentru corectitudinea enuntului daca functia sintactica nu este selectata în mod corespunzator.) 4 puncte
7. Functia sintactica a cuvintelor subliniate: ,,(din) camara” – complement circumstantial de loc; ,,zavorita” – atribut adjectival; ,,miros” – subiect; ,,(de) mere” – atribut substantival (prepozitional). (Punctajul nu se acorda pentru identificarea la nivel primar a functiei sintactice, de tipul: ,,(din) camara” – complement; ,,zavorita” – atribut; ,,(de) mere” – atribut.) (1 p. + 1 p. + 1 p. + 1 p.) 4 puncte
8. Transcrierea propozitiei subordonate si precizarea felului acesteia: ,,Când sufletul împovarat venise/ Cu târna lui de poame si de vise/ În casa amintirilor închise”. (Transcrierea corecta/ completa a propozitiei subordonate: 2 p.; precizarea felului acesteia – subordonata circumstantiala de timp: 2 p.) 4 puncte

9. Exemplu de raspuns: Cine doreste/1 vine la film./2 (Corectitudinea enuntului: 2 p.; exemplificarea corecta a relatiei verb regent-subordonata subiectiva: 2 p.; punctajul nu se acorda pentru corectitudinea enuntului daca exemplificarea relatiei verb regent-subordonata subiectiva nu este facuta în mod corespunzator.) 4 puncte
B. Întelegerea textului
10. Masura ultimului vers: 11 silabe. 2 puncte
11. Exemple de raspuns: ,,Prin iarna din camara zavorita”, ,,Readucând în vremea viscolita” etc. 2 puncte
12. Exemple de raspuns: personificarea, epitetul. 2 puncte
13. Exemple de raspuns: marci lexico-gramaticale ale prezentei eului liric/ exprimarea directa a gândurilor si a sentimentelor; structura specifica operei lirice; figuri de stil si imagini artistice prin care se sugereaza stari/ atitudini etc. (1 p. + 1 p.) 2 puncte
14. Se acorda punctajul pentru raspunsul care se refera la pastrarea în amintire a imaginii copilariei/ la regretul dupa vârsta copilariei etc. (Raspunsul nuantat, corect alcatuit logic si gramatical: 4 p.; raspunsul partial sau cu imperfectiuni: 2 p.) 4 puncte

Partea a II-a (10 puncte)
1. Respectarea conventiilor specifice scrisorii. (Formula de adresare si formula de încheiere: 1 p.; data, locul, semnatura: 1 p.; se acorda punctajul stabilit numai daca apar toate elementele precizate) 2 puncte
2. Redactarea scrisorii. (Coerenta textului si unitatea compozitiei: 1 p.; continutul adecvat cerintei - în totalitate: 4 p./ partial: 2 p.; folosirea unui registru stilistic adecvat relatiei cu destinatarul: 1 p.) 6 puncte 3. Corectitudinea limbii utilizate: • corectitudinea exprimarii (0 greseli: 1 p.; pentru una sau mai multe greseli de lexic sau de sintaxa: 0 p.); • ortografia si punctuatia (0-1 greseli: 1 p.; pentru doua sau mai multe greseli: 0 p.). 2 puncte

Partea a III-a (32 de puncte)
A. Continut
1. Precizarea a patru caracteristici ale basmului popular: specie a genului epic, în proza; actiunea este conventionala; se relateaza întâmplari fabuloase, împletite cu cele reale; lupta se da între bine si rau, între inteligenta si forta fizica bruta; personajul principal are frumusete fizica si morala, istetime; trasaturi ale creatiei populare - caracter oral, anonim, colectiv, traditional etc. (1 p. + 1 p. + 1 p. + 1 p.) 4 puncte
2. Exemplificarea acestor caracteristici, pe baza operei alese. (Alegerea adecvata a exemplelor, în acord cu acele caracteristici selectate, explicatii logice, nuantate: 4 p.; exemplificarea partiala, explicatii sumare: 2 p.; exemplificarea partiala, fara explicatii: 1 p.) 4 puncte
3. Prezentarea subiectului prin referirea la cel putin trei momente ale acestuia sau la trei secvente reprezentative. (Prezentarea subiectului prin referire la cel putin trei momente ale acestuia sau la trei secvente reprezentative, respectându-se succesiunea logica si/ sau cronologica a evenimentelor: 4 p.; prezentarea sumara a subiectului, prin referirea la unul-doua momente ale subiectului sau la una-doua secvente reprezentative: 2 p.; prezentarea sumara a subiectului, fara referirea la momentele acestuia sau la secventele reprezentative: 1 p.) 4 puncte 4. Prezentarea unui personaj, punând în evidenta semnificatia comportamentului acestuia. (Prezentarea nuantata a personajului ales din basm si a semnificatiei comportamentului acestuia: 4 p.; prezentarea sumara a personajului ales si încercarea de relevare a semnificatiei comportamentului acestuia: 2 p.; prezentarea sumara a personajului, fara relevarea semnificatiei comportamentului acestuia, cu tendinta evidenta de relatare/ de povestire a faptelor: 1 p.) 4 puncte
B. Redactare (Pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina sau echivalentul a 25-30 de rânduri scrise)
5. Unitatea compozitiei (introducere – cuprins - încheiere). 1 punct
6. Coerenta textului. (Claritatea enuntului: 1 p.; varietatea lexicului: 1 p.; sintaxa adecvata: 1 p.) 3 puncte
7. Registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului compunerii. (1 p. + 1 p. + 1 p.) 3 puncte
8. Ortografia. (0 greseli: 4 p.; 1 greseala: 3 p.; 2 greseli: 2 p.; 3 greseli: 1 p.; 4 sau mai multe greseli: 0 p.) 4 puncte
9. Punctuatia. (0-1 greseli: 3 p.; 2 greseli: 2 p.; 3 greseli: 1 p.; 4 sau mai multe greseli: 0 p.) 3 puncte
10. Asezarea corecta a textului în pagina, lizibilitatea. (1 p. + 1 p.) 2 puncte NOTA! Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se obtine prin împartirea la 10 a punctajului obtinut de candidat.
mihaela75
Postat: Wednesday, June 21, 2006 3:50 PM


Nivel: Avansat

Intrat: 2/22/2006
Postari: 4839
Kiki wrote:
Ziaristul ala nu a avut ce face, parerea mea.
Sau poate a vrut sa demonstreze ca nu se asigura paza ca lumea la Comisia respectiva. Unele guri rele afirma ca a fost pus sa faca treaba asta ca sa fie demis ministrul uff


Da, sunt sigura ca asta a vrut sa arate.Mie-mi plac ziaristii astia bagareti.Ne mai scot din amorteala si ne arata ce usor se poate fura,trebuie doar sa vrei oare
lori16ro
Postat: Wednesday, June 21, 2006 10:40 PM


Nivel: Ambasador

Intrat: 3/25/2006
Postari: 995
Locatia: iasi
multumim anaida pt subiecte dar nu -mi dau prea bine seama, sunt de nivel mediu ?
Elia
Postat: Thursday, June 22, 2006 3:54 AM
Nivel: Guest

Intrat: 2/12/2006
Postari: 5
Mie, din ce imi aduc aminte, mi se par mai simple decat ce am dat noi la liceu. Dar poate ma isel.

Si, Anaida, subordonata aia cu "cand" cu e atributiva? CA mie mi se pare ca nu prea are cum sa fie circumstantiala de timp, ca determina toamna, nu verbul. Ia lamureste-ma te rog, ca din ce imi aduc io aminte din vremuri de demult, parca as zice ca e atributiva.
Anaida
Postat: Thursday, June 22, 2006 7:36 AM

Nivel: Avansat

Intrat: 2/12/2006
Postari: 1855
Delia, eu zic ca e temporala, pt ca determina verbul la gerunziu readucand, si nu substantivul toamna.

Mie mi se par destul de usoare subiectele, nu sunt chichite din alea care pun elevii in incurcatura. Compunerea e foarte simpla, iar partea de literatura la fel. Sa zica merci ca nu le-au dat 'imnul' sau cine stie ce alta bazaconie, ca basmul ar trebui sa-l stie toti!
milicutza
Postat: Thursday, September 17, 2009 5:12 PM


Nivel: Avansat

Intrat: 8/12/2009
Postari: 2207
Locatia: Acolo unde visele nu dorm
Ooo da, mi s-a parut usurel examenul, cand s-a dat acest subiect si eu am dat atunci capacitatea! Ce emotii, dar totusi a fost frumos!
mhldvrc
Postat: Tuesday, February 2, 2010 3:33 PM

Nivel: Ambasador

Intrat: 10/3/2008
Postari: 517
Locatia: Bucuresti
Metodologie de organizare si desfasurare a admiterii în învatamântul liceal de stat pentru anul scolar 2010-2011

Cap.1 Dispozitii generale

Art. 1. (1) Elevii clasei a VIII-a participa la o evaluare nationala organizata la nivelul unitatii de învatamânt, structurata dupa modelul testarilor internationale standardizate.
Procedurile de organizare, calendarul de desfasurare, disciplinele la care se sustine evaluarea nationala si programele care stau la baza elaborarii itemilor sunt stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii prin ordin separat.
(2) Media generala obtinuta la evaluarea nationala constituie unul dintre criteriile pentru
admiterea în învatamântul liceal de stat.
Art. 2. Admiterea elevilor în învatamântul liceal de stat se face pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie.
Art. 3. (1) Conform legii, învatamântul obligatoriu este învatamânt de zi. În mod exceptional, pentru persoanele care depasesc cu mai mult de doi ani vârsta corespunzatoare clasei, învatamântul se poate organiza si în alte forme de învatamânt, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.
(2) Numarul de locuri care se aloca pentru clasa a IX-a de liceu, la învatamântul de zi, este cel putin egal cu numarul absolventilor învatamântului gimnazial din promotia anului 2010.
(3) Absolventii clasei a VIII-a din promotia 2010, indiferent de vârsta, precum si cei din
promotiile anterioare care nu împlinesc 18 ani pâna la data de 12 septembrie 2010 inclusiv, se înscriu în învatamântul liceal, la cursuri de zi.
(4) Absolventii învatamântului gimnazial din promotiile anterioare, care împlinesc 18 ani pâna la data de 12 septembrie 2010 inclusiv, se pot înscrie în învatamântul liceal doar la cursuri serale sau cu frecventa redusa, în perioada prevazuta de calendarul admiterii.
Art. 4. (1) Înscrierea în licee de stat se face fara examen, pe baza mediei de admitere.
(2) Pentru absolventii din promotia 2010, media de admitere este o medie ponderata, în care media generala obtinuta la tezele cu subiect unic din clasa a VII-a are o pondere de 25%, media generala la evaluarea nationala din clasa a VIII-a are o pondere de 25%, iar media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a are o pondere de 50%. Ca urmare, media de admitere a acestor absolventi se calculeaza astfel:
MA = 2ABS + TSU + TN /4 unde:
MA = media de admitere.
ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
TSU = media generala obtinuta la tezele cu subiect unic sustinute în clasa a VII-a;
TN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta în clasa a VIII-a
(3) Pentru absolventii din promotii anterioare anului 2010, media de admitere este o medie ponderata, în care media generala obtinuta la tezele cu subiect unic din clasele a VII-a si a VIII-a are o pondere de 50%, iar media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a are o pondere de 50%. Ca urmare, media de admitere a acestor absolvenNi se calculeaza astfel:
MA = ABS + TSU /2 unde:
MA = media de admitere.
ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
TSU = media generala obtinuta la tezele cu subiect unic sustinute în clasa a VII-a si a
VIII-a
(4) Pentru absolventii din promotiile de pâna în anul 2007 inclusiv, în media de admitere, media generala obtinuta la tezele cu subiect unic se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolventii de pâna în anul 2003 inclusiv, ori la testele nationale, pentru absolventii din promotiile 2004-2007.
(5) Nota la fiecare din tezele cu subiect unic sustinute în clasa a VII-a, respectiv a VIII-a, care se ia în calculul mediei generale la tezele cu subiect unic, se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate de cei doi profesori evaluatori.
(6) Media generala la tezele cu subiect unic se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele obtinute la tezele cu subiect unic.
(7) Media generala la tezele cu subiect unic va fi calculata, indiferent daca una sau mai multe din notele obtinute la teze sunt inferioare notei cinci.
(8) Media de admitere se calculeaza, indiferent daca media generala la tezele cu subiect unic sau media generala la evaluarea nationala din clasa a VIII-a sunt inferioare notei cinci.
(9) Media generala si media de admitere se calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjire.
(10) Exceptie de la prevederile alin.(1) fac liceele/clasele pentru care se sustin probe de
aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se sustin probe de verificare a
cunostintelor de limba moderna si clasele cu predare în limbile minoritatilor nationale, pentru care se sustin probe de verificare a cunostintelor la limba materna. Pentru aceste clase, admiterea se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(11) Prevederile prezentei metodologii,se aplica în mod corespunzator pentru absolventii
învatamântului gimnazial de pâna în anul 2007 inclusiv, înlocuind, dupa caz, sintagma „tezele cu subiect unic” cu sintagma „examenul de capacitate”, pentru absolventii de pâna în anul 2003 inclusiv, respectiv cu sintagma „testele nationale”, pentru absolventii gimnaziului din perioada 2004-2007.
(12) Pentru absolventii gimnaziului de pâna în 2007 inclusiv, care au sustinut de mai multe ori examenul de capacitate/testele nationale, în calculul mediei de admitere se ia în considerare cea mai mare din mediile generale obtinute la prezentarile succesive la examenul de capacitate/testele nationale. Media generala mentionata anterior se calculeaza, chiar daca este inferioara notei 5.
Art. 5. (1) Înscrierea în clasa a IX-a, la învatamântul de zi, a absolventilor de gimnaziu (cu exceptia celor care candideaza pentru licee/clase pentru care se sustin probe de aptitudini, a celor care solicita înscrierea în învatamântul special si a celor care candideaza pe locurile speciale pentru romi) se face prin repartizare computerizata, în ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, în baza optiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv si în limita locurilor aprobate, prin planul de scolarizare, pentru unitatile scolare finantate de la bugetul de stat.
(2) În cazul în care doi candidati au medii de admitere egale, acestia vor fi departajati folosind, în ordine, urmatoarele criterii:
a) nota obtinuta la evaluarea nationala din clasa a VIII-a
b) media generala obtinuta la tezele cu subiect unic;
c) media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
d) media notelor obtinute la proba de limba si literatura româna din cadrul tezelor cu subiect unic;
e) media notelor obtinute la proba de matematica din cadrul tezelor cu subiect unic;
f) media notelor obtinute la proba de limba materna din cadrul tezelor cu subiect unic, respectiv nota de la proba de verificare a cunostintelor de limba materna, sustinuta conform prevederilor Art.10, în cazul candidatilor care solicita înscrierea la unitati de învatamânt cu predare în limba minoritatilor nationale.
(3) În cazul în care doi candidati au medii de admitere egale, iar unul a sustinut si altul nu a sustinut evaluarea nationala din clasa VIII-a, are prioritate candidatul care a sustinut evaluarea nationala.
(4) În cazul în care, la o unitate de învatamânt, pe ultimul loc, exista candidati cu optiunea
exprimata pentru acea unitate scolara si care au mediile de admitere, precum si toate mediile mentionate la alin. (2), lit. a), b), c), d), e) si f) egale, atunci toti acesti candidati sunt declarati admisi la optiunea solicitata.
Art. 6. (1) Pentru liceul teoretic si vocational, repartizarea candidatilor se efectueaza pe filiere, profiluri si specializari, în ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si în functie de optiuni.
(2) În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidatilor se face pe profiluri, în ordinea
descrescatoare a mediilor de admitere si în functie de optiuni. Repartizarea pe calificari
profesionale se va face în urmatorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate si conform reglementarilor în vigoare. Unitatea de învatamânt si inspectoratul scolar au obligatia de a afisa, pâna la data de 1 mai a anului în care se organizeaza admiterea, oferta de scolarizare/oferta de formare profesionala concretizata în profiluri si calificari profesionale.
Art. 7. Pentru liceele din filiera vocationala -profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic -precum si pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza, înainte de începerea repartizarii computerizate, probe de aptitudini, conform metodologiei prezentate în Anexa III a prezentului ordin.
Art. 8. (1) La profilurile artistic, sportiv, teologic si la specializarea filologie de la
liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note.
(2) Pentru profilul artistic – arte vizuale, profilul sportiv, precum si pentru liceul Waldorf,
specializarea filologie, media finala de admitere se calculeaza astfel:
3 APT + MA /4 = MFA, unde:
APT = media aritmetica a notelor obtinute la probele de aptitudini, calculata cu doua
zecimale, fara rotunjire;
MA = media de admitere (calculata conform Art.4);
MFA = media finala de admitere.
(3) Pentru profilul artistic – muzica, coregrafie si teatru, media finala de admitere se
calculeaza astfel:
APT + MA/2 = MFA, unde:
APT = media aritmetica a notelor obtinute la probele de aptitudini, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire;
MA = media de admitere (calculata conform Art.4);
MFA = media finala de admitere.
(4) Pentru profilul teologic, media finala de admitere se calculeaza astfel:
APT + 3 MA/4 = MFA, unde:
APT = media aritmetica a notelor obtinute la probele de aptitudini, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire;
MA = media de admitere (calculata conform Art.4);
MFA = media finala de admitere.
(5) Media finala de admitere, mentionata la alin. (2), (3) si (4), se calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjire.
(6) La profilurile militar si pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe baza de calificativ: admis sau respins.
Art. 9. Candidatii respinsi la probele de aptitudini vor participa la repartizarea
computerizata, putându-se înscrie la alte filiere si profiluri din cadrul aceleiasi unitati de
învatamânt sau la alte unitati de învatamânt.
Art. 10. (1) Liceele care organizeaza clase cu predare în limbile minoritatilor
nationale vor organiza o proba de verificare a cunostintelor de limba materna, pentru
candidatii care nu au studiat în gimnaziu în limba materna respectiva. Proba se va organiza dupa o metodologie care va fi anuntata de catre fiecare inspectorat scolar, pâna la data de 1 martie a anului în care se organizeaza admiterea.
(2) Aprecierea probei mentionate la alin. (1) se face cu note. În situatia în care candidatul a obtinut la proba cel putin nota 5, secretariatul scolii la care a fost sustinuta proba de verificare a cunostintelor de limba materna va trece nota obtinuta de candidat în anexa la fisa de înscriere a acestuia, la rubrica „nota obtinuta la limba si literatura materna la tezele cu subiect unic”; se va specifica si limba materna la care a fost sustinuta proba. Directorul unitatii de învatamânt la care a fost sustinuta proba va confirma, prin semnatura si stampila, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificari ale anexei fisei de înscriere.
(3) Nota obtinuta la proba de verificare a cunostintelor de limba materna nu va fi inclusa în calculul mediei de admitere, dar constituie criteriu de departajare conform Art. 5, alin.(2).
(4) În situatia în care candidatul a obtinut, la proba de verificare a cunostintelor de limba materna, o nota mai mica decât 5, se considera ca el nu a promovat proba respectiva, iar secretariatul unitatii de învatamânt la care s-a desfasurat proba va elibera anexa fisei de înscriere, fara a completa rubrica „nota obtinuta la limba si literatura materna la tezele cu subiect unic” si fara a modifica în alt mod anexa fisei. În acest caz, candidatul nu va putea fi înscris la clase cu predare în limba materna respectiva.
(5) Candidatii care au participat la proba de verificare a cunostintelor de limba materna,
indiferent daca au promovat-o sau nu, îsi vor completa fisa de optiuni la scolile generale de provenienta, în perioada prevazuta de calendarul admiterii.
(6) Pe fisa de admitere a fiecarui candidat se pot afla note la cel mult doua limbi materne diferite la rubrica „nota obtinuta la limba si literatura materna la tezele cu subiect unic” (una dintre ele fiind, eventual, limba materna în care a studiat disciplinele la gimnaziu).
(7) Candidatii la liceele/clasele cu predare în limba minoritatilor, care au studiat în limba materna si, deci, au sustinut teze cu subiect unic la limba si literatura materna respectiva, nu mai trebuie sa sustina proba de verificare a cunostintelor de limba materna. Ei vor completa fisele cu optiuni în perioada specificata de calendar, la scolile generale de provenienta. Scolile generale de provenienta a acestor candidati vor completa, în fisa de înscriere, notele obtinute de acestia la tezele cu subiect unic pentru proba de limba si literatura materna.
(8) Nu vor putea fi înscrisi la clase cu predare în limbile minoritatilor nationale decât acei
candidati care au studiat în limba materna si, deci, au sustinut tezele cu subiect unic la limba respectiva, sau care au sustinut si promovat proba de verificare a cunostintelor de limba materna mentionata anterior. Pentru candidatii care nu îndeplinesc conditia de mai sus, nu se iau în considerare optiunile pentru clase cu predare în limbile minoritatilor nationale, înscrise în fisa.
mhldvrc
Postat: Wednesday, February 3, 2010 7:52 AM

Nivel: Ambasador

Intrat: 10/3/2008
Postari: 517
Locatia: Bucuresti
Art. 11. (1) Pentru liceele care organizeaza clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne, comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti va organiza o proba de verificare a cunostintelor la limba moderna respectiva. Proba se va organiza în perioada mentionata în calendarul admiterii, conform metodologiei aflate în Anexa IV a prezentului ordin.
(2) Evaluarea rezultatelor elevilor la proba mentionata la alin. (1) se face cu note. În situatia în care candidatul a obtinut la proba cel putin nota 6, secretariatul scolii la care a fost sustinuta proba de verificare a cunostintelor de limba moderna va trece nota obtinuta de candidat în anexa fisei de înscriere a acestuia, la rubrica „nota obtinuta la proba de limba moderna …”. Se va indica si limba moderna la care s-a sustinut proba. Directorul unitatii de învatamânt la care a fost sustinuta proba va confirma, prin semnatura si stampila, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificari ale anexei fisei de înscriere.
(3) În situatia în care candidatul a obtinut la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna o nota mai mica decât 6, se considera ca el nu a promovat proba respectiva, iar secretariatul unitatii de învatamânt la care s-a desfasurat proba va elibera anexa fisei de înscriere fara a completa rubrica „nota obtinuta la proba de limba moderna” si fara a modifica în alt mod fisa. În acest caz, candidatul nu va putea fi înscris la clase cu predare în regim bilingv a limbii moderne respective.
(4) Candidatii care au participat la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna,
indiferent daca au promovat sau nu aceasta proba, îsi vor completa fisa de optiuni la scolile generale de provenienta, în perioada prevazuta de calendarul admiterii.
(5) Nu vor putea fi înscrisi la clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv decât acei candidati care au sustinut si promovat proba de verificare a cunostintelor de limba moderna mentionata anterior. Pentru candidatii care nu îndeplinesc conditia de mai sus, nu se iau în considerare optiunile pentru clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, înscrise în fisa.
(6) Nota obtinuta la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna nu va fi inclusa
în calculul mediei de admitere.
(7) În cazul în care, pe ultimul loc de la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, exista candidati cu optiunea exprimata pentru clasa respectiva si care au mediile de admitere, precum si toate mediile mentionate la Art. 5, alin.(2), lit. a), b), c), d), e) si f) egale, va fi declarat admis la clasa bilingva candidatul care a obtinut nota mai mare la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna.
(8) Candidatii pot sustine proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru mai multe limbi moderne, în functie de programarea acestor teste de catre inspectoratul scolar.
(9) Candidatii, care au sustinut si promovat proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, vor putea opta, în cadrul liceului la care au fost repartizati, pentru clasele cu predare intensiva a unei limbi moderne, fara a mai sustine alta proba de verificare a cunostintelor de limba.
(10) Daca, dupa repartizarea la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne a
candidatilor care au sustinut proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, mentionata la alin. (1), mai ramân locuri libere, unitatile de învatamânt organizeaza o noua proba de verificare a cunostintelor de limba.

Cap.3 Sustinerea probelor de aptitudini

Art.20. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizeaza probe de aptitudini, înscrierea se desfasoara în perioada 11-14 iunie 2010.
(2) Înscrierea pentru sustinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunostintelor de limba materna sau de limba moderna se face direct de catre candidati, cu o anexa a fisei de înscriere eliberata de unitatea scolara la care acestia au absolvit cursurile gimnaziale, al carei model este comunicat de Comisia Nationala de Admitere pâna la data de 1 martie.
Art.21. (1) Secretariatele scolilor generale completeaza, cu datele personale (numele,
initiala tatalui, prenumele, codul numeric personal, scoala si judetul de provenienta), anexele fiselor de înscriere ale absolventilor clasei a VIII-a, care doresc sa participe la probe de aptitudini sau la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna. Anexele fiselor se elibereaza solicitantilor, pâna la data de 10 iunie a anului în care se organizeaza admiterea, pentru a le permite înscrierea la aceste probe. În cazul în care candidatul solicita înscrierea la mai multe probe de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna, pot fi eliberate mai multe anexe ale fisei de înscriere.
(2) Anexele fiselor acestor candidati sunt înmânate candidatilor/parintilor, care semneaza de primire în registrul scolii. În acest registru, se consemneaza clar natura documentului eliberat: “anexa la fisa de înscriere pentru admitere în licee” si motivul eliberarii acesteia: “participare la probe de aptitudini” sau “participare la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna/materna”.
Art.22. (1) Probele de aptitudini se desfasoara în perioada 15 – 17 iunie 2010.
(2) Probele de aptitudini se desfasoara în centrele stabilite de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti. Aceasta poate decide ca, în urma probelor de aptitudini, candidatii declarati admisi la aceste probe pot fi repartizati la orice unitate de învaNamânt liceal din judet care organizeaza clase vocationale în specializarea pentru care au fost sustinute probele.
(3) Rezultatele probelor mentionate la alin.(1) vor fi afisate în dimineata zilei de 18 iunie 2010, la unitatile scolare care au organizat probele. În aceeasi zi, la unitatea respectiva se depun si se rezolva eventualele contestatii, acolo unde metodologia prevede acest lucru. Rezultatele contestatiilor se afiseaza pâna la data de 19 iunie 2010.
Art.23. Absolventii care au promovat probele de aptitudini la liceele/clasele din
învatamântul vocational sunt admisi pe locurile pentru care au sustinut testele/probele astfel:
a) în ordinea descrescatoare a mediilor finale de admitere, calculate conform Art. 8 din prezenta metodologie, pentru profilurile la care aprecierea probelor de aptitudini se face prin note;
b) în ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, pentru profilurile la care aprecierea
probelor se face pe baza de calificativ: admis-respins.
Art.24. (1) Listele finale cuprinzând candidatii declarati admisi si care s-au înscris pe locurile pentru care este necesara sustinerea de probe de aptitudini, conform prezentei
metodologii, sunt validate de catre inspectoratul scolar judetean si sunt afisate la sediul
unitatii liceale la care s-au sustinut probele, pâna în data de 19 iunie 2010.
(2) În data de 19 iunie 2010, dupa afisarea rezultatelor finale la probele de aptitudini, tabelul cu numele, initiala tatalui si prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, scoala si judetul de provenienta a candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, este transmis electronic si în format tiparit comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti.
(3) Centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti transmite la Centrul National de Admitere, într-un fisier separat, pâna la data de 21 iunie 2010, lista candidatilor admisi la liceele vocationale, în urma promovarii probelor de aptitudini. Listele cuprinzând candidatii admisi la liceele militare sunt trimise electronic de catre centrele judetene de admitere din judetele în care se afla unitatile de învatamânt respective, într-un fisier
separat, la Centrul National de Admitere, pâna la data de 21 iunie 2010.
(4) Candidatii declarati respinsi la probele de aptitudini, sau care nu au fost admisi la liceele vocationale din lipsa de locuri, ridica, în data de 21 iunie 2010, fisele de înscriere de la secretariatele liceelor la care au sustinut probe de aptitudini, le depun la scolile generale pe care le-au absolvit si, în perioada prevazuta de calendarul admiterii, completeaza optiuni la centrul de înscriere la care este arondata scoala generala pe care au absolvit-o. Acesti candidati participa la repartizarea computerizata.

Cap.4 Sustinerea probelor de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna

Art.25. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizeaza probe de verificare a cunostintelor de limba materna sau de limba moderna, înscrierea se desfasoara în perioada 11-14 iunie 2010.
(2) Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna se desfasoara în
perioada 15-17 iunie 2010.
(3) Organizarea acestor probe se face conform Art.10 si Anexei IV din prezenta metodologie.
(4) Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna/materna se organizeaza la centrele stabilite de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti. Candidatii declarati admisi la aceste probe pot fi repartizati la orice unitate de învatamânt liceal din judet care organizeaza clase bilingve pentru limba moderna respectiva, respectiv la clase cu predare în respectiva limba a minoritatilor.
(5) Rezultatele probelor mentionate la alin.(1) vor fi afisate în dimineata zilei de 18 iunie 2010, la unitatile scolare care au organizat probele. În aceeasi zi, la unitatea respectiva se depun eventualele contestatii, acolo unde, în Anexa IV, este prevazut acest lucru. Rezultatele contestatiilor se afiseaza în data de 19 iunie 2010.
(6) În data de 19 iunie 2010, dupa afisarea rezultatelor finale la probele de verificare a
cunostintelor de limba moderna sau materna, tabelul cu numele, initiala tatalui si prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, scoala si judetul de provenienta, media de admitere a candidatilor declarati admisi la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna/materna, este transmis electronic si în scris comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti.
Art.26. (1) Candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de
limba materna sau de limba moderna, primesc, de la unitatea scolara la care au sustinut
probele, anexa fisei de înscriere completata sau nu, dupa caz, cu rezultatele probei de verificare a cunostintelor de limba moderna, respectiv materna, în data de 21 iunie 2010.
(2) Candidatii depun, la unitatea de învatamânt pe care au absolvit-o, anexele fiselor, pâna la data de 22 iunie 2010. Anexele completate, semnate si stampilate, se vor atasa fisei de înscriere.
(3) Candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba materna sau de limba moderna, indiferent daca au promovat sau nu aceste probe, completeaza optiuni la centrul de înscriere la care este arondata scoala generala pe care au absolvit-o, în perioada prevazuta de calendarul admiterii, si participa la repartizarea computerizata.
Art.27 (1) Centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti transmite la Centrul National de Admitere, într-un fisier separat, pâna la data de 24 iunie 2010, lista candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.
(2) Listele mentionate la alin. (1), precum si cele mentionate la Art. 24, alin. (3) cuprind: numele, initiala tatalui si prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, scoala si judetul de provenienta, media de admitere, precum si media finala de admitere, daca este cazul.
(3) De corectitudinea datelor transmise Centrului National de Admitere, raspunde presedintele comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti.
mhldvrc
Postat: Wednesday, February 3, 2010 9:38 AM

Nivel: Ambasador

Intrat: 10/3/2008
Postari: 517
Locatia: Bucuresti
Cap.6 Completarea fiselor de înscriere ale candidatilor

Art.35. (1) Directorii unitatilor de învatamânt gimnazial stabilesc, pâna la data de 5 mai a anului în care se desfasoara admiterea, graficul desfasurarii pe clase a actiunilor de completare a optiunilor pentru absolventii clasei a VIII-a.
(2) Actiunile de completare a optiunilor pentru absolventii clasei a VIII-a se desfasoara în perioada 17 -24 iunie 2010. La fiecare sedinta, participa elevii, parintii/tutorii legal instituiti (un parinte/tutore pentru fiecare elev), dirigintii, precum si un membru sau un delegat al Consiliului de administratie al unitatii scolare. Parintii/tutorii legal instituiti semneaza un proces-verbal de instruire.
Art.36. (1) În cadrul acestor sedinte, elevii si parintii sunt informati asupra rezultatelor obtinute la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, la evaluarea nationala din clasa a VIII-a, la tezele cu subiect unic precum si asupra ierarhiei absolventilor de clasa a VIII-a din judet/municipiul Bucuresti. Pentru aceasta, inspectoratele scolare transmit, pâna în data de 16 iunie 2010, în fiecare unitate de învatamânt gimnazial, numarul de absolventi pe transe de medii de admitere, precum si locul ocupat în ierarhia judetului/a municipiului Bucuresti de fiecare absolvent, în functie de media de admitere. UnitaNile scolare gimnaziale pun la dispozitia elevilor si parintilor aceste informatii, prin afisare.
(2) Comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti va afisa zilnic, în perioada de
completare a optiunilor, pe site-ul inspectoratului, situatia înscrierilor la centrul special de
înscriere pentru candidatii proveniti din alte judete: numar de candidati înscrisi, pe transe de medii. Unitatile de învatamânt gimnazial pun la dispozitia candidatilor si parintilor aceste informatii.
Art.37. În cadrul sedintelor mentionate la Art. 35, elevilor si parintilor li se recomanda completarea unui numar suficient de optiuni în fisa de înscriere, pentru a-si asigura repartizarea, tinând seama de media lor de admitere si de media ultimului admis la liceele respective în anul precedent. Se va atrage atentia parintilor asupra faptului ca, în situatia completarii unui numar insuficient de optiuni, elevul poate sa ramâna nerepartizat sau poate sa fie repartizat într-un mod necorespunzator mediei sale de admitere.
Art.38. (1) Dirigintele clasei, care participa la înscrierea optiunilor elevilor, atentioneaza parintii asupra faptului ca trebuie sa faca optiuni realiste, alegând licee la care media de admitere din anii precedenti este apropiata de media de admitere a candidatului.
(2) Personalul scolii nu influenteaza în nici un fel parintii si elevii în completarea
optiunilor, dar îi consiliaza, pentru a permite candidatilor o alegere în cunostinta de cauza, prezentându-le toate informatiile necesare, inclusiv riscurile completarii unui numar insuficient de optiuni sau ale completarii unor optiuni nerealiste.
Art.39. (1) Candidatii completeaza pe fisa de înscriere, în ordinea descrescatoare a
preferintelor, codurile optiunilor pentru profilurile, specializarile sau domeniile de pregatire dorite.
(2) Candidatii sunt avertizati ca, pentru profilurile, specializarile sau domeniile de pregatire la care predarea se face într-o limba a unei minoritati nationale, pot înscrie codul respectiv în fisa de optiuni numai daca au urmat cursurile gimnaziale în limba materna respectiva, sustinând tezele cu subiect unic si/sau evaluarea nationala din clasa a VIII-a la aceasta disciplina, sau daca au sustinut si promovat proba de verificare a cunostintelor de limba materna mentionata la Art. 10 din prezenta metodologie. În caz contrar, optiunea respectiva va fi anulata în momentul repartizarii computerizate.
(3) Candidatii sunt avertizati ca, pentru specializarile la care predarea unei limbi moderne se face în regim bilingv, pot înscrie codul respectiv în fisa de optiuni numai daca au sustinut si promovat proba de verificare a cunostintelor la limba moderna respectiva si au pe fisa nota obtinuta la aceasta proba, conform prevederilor Art.11 din prezenta metodologie. În caz contrar, optiunea respectiva va fi anulata în momentul repartizarii computerizate.
Art.40. Parintilor li se aduce la cunostinta numarul de locuri alocate pentru fiecare unitate de învatamânt, respectiv pentru fiecare profil, specializare sau domeniu de pregatire, caruia i s-a acordat un cod. De asemenea, parintii sunt informati cu privire la precizarile din Art.6, alin. (2) al prezentei metodologii.
Art.41. Exemplu de completare a optiunilor:
1. Daca prima optiune este pentru specializarea matematica-informatica, liceu –cursuri de zi, din Liceul Minerva, care are în brosura codul 107, atunci elevul va completa pozitia 1 din fisa astfel:
1. 1 0 7
2. Daca a doua optiune este pentru Liceul Apollo, specializarea stiinte sociale – cursuri de zi, care are în brosura codul 279, atunci elevul va completa pozitia 2 din fisa astfel:
2. 2 7 9
3. Celelalte optiuni se completeaza în acelasi mod, în ordinea descrescatoare a preferintelor, prin precizarea codului alocat fiecarei optiuni.
4. Numele unitatilor de învatamânt si codurile folosite anterior, spre exemplificare, sunt fictive.
Art.42. Cu ocazia completarii optiunilor, parintii si candidatii verifica si corectitudinea celorlalte date înscrise în fisa de secretariatele scolilor si semnate de directorul scolii. Fiecare candidat îsi poate copia în fisa-model din brosura, pentru uz propriu, lista de optiuni, în ordinea descrescatoare a preferintelor exprimate.
Art.43. (1) Completarea listei de optiuni se face de catre candidat în prezenta
parintelui/tutorelui legal instituit si a dirigintelui clasei. Acestia, împreuna cu candidatul, vor semna fisa de înscriere.
(2) Elevii si parintii vor fi avertizati sa completeze cu responsabilitate optiunile si numarul
lor, sa verifice corespondenta codurilor înscrise în fisa cu optiunile exprimate, având în
vedere ca o optiune gresita poate conduce la o repartizare nedorita.
Art.44. (1) Absolventii care doresc sa participe la admitere în alt judet, primesc, pâna în data de 15 iunie 2010, de la unitatea scolara pe care au absolvit-o, fisa de înscriere, completata cu datele personale si, dupa caz, cu notele obtinute la tezele cu subiect unic, cu media generala la tezele cu subiect unic, cu media generala obtinuta la evaluarea nationala din clasa a VIII-a, cu media de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, cu media de admitere. Pe aceste fise nu vor fi completate optiuni la scoala de provenienta, ci la centrul special de înscriere din judetul în care se doreste repartizarea.
(2) Fisele acestor candidati sunt înmânate candidatilor/parintilor, care semneaza de primire în registrul scolii. În acest registru, se consemneaza clar natura documentului eliberat: “fisa de înscriere pentru admitere în licee” si motivul eliberarii fisei: “participare la admitere în alt judet”.
(3) Candidatii mentionati la alin. (1) se vor înscrie direct cu aceasta fisa în judetul în care doresc sa fie repartizati.
Art.45. Candidatii care au sustinut probe de aptitudini, dar nu au fost admisi la clasele respective, precum si cei care au sustinut proba de verificare a cunostintelor de limba materna sau de limba moderna, indiferent daca au promovat-o sau nu, ridica fisele de înscriere de la secretariatele liceelor la care au sustinut probe de aptitudini/probe de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna si, în perioada prevazuta de calendar, îsi completeaza fisele de optiuni la centrul zonal de înscriere la care este arondata scoala generala pe care au absolvit-o. Acesti candidati participa la admiterea computerizata.
Art.46. (1) Transmiterea fiselor de înscriere de la scoli la centrele zonale de înscriere si introducerea datelor de pe fise în baza de date computerizata se va face, pe masura completarii
fiselor de înscriere, în perioada 17 -25 iunie 2010, în baza unei programari facute de comisia de
admitere judeNeana/a municipiului Bucuresti. Acolo unde exista dotarea necesara si personalul
calificat, introducerea în baza de date computerizata a datelor din fisa si a opNiunilor se va face direct la scoala de provenienta a absolventului. Informatia în format electronic va fi transmisa, de asemenea, centrelor zonale de înscriere.
(2) Directorul unitatii gimnaziale va sigila toate fisele de înscriere ale absolventilor scolii,
completate cu optiuni si le va duce personal, sau printr-un delegat desemnat, la centrul zonal de înscriere la care este arondata scoala. Predarea – primirea documentelor se va face pe baza de proces-verbal.
(3) Pe masura ce primeste fisele de optiuni de la diferite scoli, comisia din centrul zonal de înscriere asigura introducerea în baza de date computerizata a datelor de pe fise.
(4) Dupa introducerea integrala în calculator a datelor pentru elevii unei scoli, fisele din
calculator vor fi listate, semnate de presedintele centrului de înscriere si înmânate directorului scolii, cu proces-verbal de predare-primire. Fisele de înscriere originale sunt puse în plicuri care se sigileaza si se semneaza de directorul scolii sau de catre delegatul acestuia si de presedintele centrului zonal de înscriere.
Art.47 (1) În perioada 18 – 26 iunie 2010, conform planificarii stabilite de comisia din scoala, parintii si elevii vor verifica, în prezenta dirigintilor, corectitudinea datelor din fisa listata de calculator pentru fiecare elev.
(2) În cazul existentei unei erori, parintii o semnaleaza comisiei de înscriere, prin intermediul profesorului diriginte. Comisia transmite informatia la centrul zonal de înscriere, care procedeaza la corectarea greselii în baza de date computerizata si la listarea fisei corectate din calculator. Fisa gresita se pastreaza în centrul zonal de înscriere, în dosarul cu documente al comisiei de înscriere, iar fisa corectata se înmâneaza directorului, care o transmite parinNilor si candidatului, pentru a fi semnata.
(3) Corectarea fiselor elevilor înscrisi din alte judete se face în centrul în care s-a facut înscrierea acestor candidati, în perioada prevazuta în grafic.
(4) Fisele corecte sau corectate, listate din calculator, sunt semnate de profesorul diriginte, de candidat si de parintele/tutorele acestuia, pentru a certifica faptul ca acestea sunt corecte si acceptate si ramân în posesia parintelui/tutorelui candidatului. În cazul în care fisa initiala a fost corectata, un exemplar al fisei corectate, listate din calculator si semnate de diriginte, candidat si parintele/tutorele acestuia va ramâne atasat fisei initiale.
(5) De asemenea, în cadrul acestor sedinte de verificare, fiecare candidat va controla prezenta numelui sau pe lista de control afisata la sediul scolii generale, conform Art. 33, precum si corectitudinea datelor personale, a mediilor si a notelor din lista.
(6) Comisia de înscriere din unitatea de învatamânt gimnazial are obligatia de a verifica prezenta, pe lista de control afisata, a tuturor elevilor arondati centrului si de a semnala comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti neregulile sesizate.
Art.48. (1) Dupa încheierea verificarii fiselor listate din calculator si corectarea
eventualelor erori, comisia din centrul zonal de înscriere transmite pe suport electronic baza de date comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, pâna la 28 iunie 2010.
(2) Presedintele comisiei din centrul zonal de înscriere, însotit de vicepresedinte sau de un alt delegat, duce fisele de optiuni originale la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti si le preda, cu proces-verbal de predare-primire, presedintelui comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti. Predarea fiselor originale se face pâna pe data de 28 iunie 2010.
(3) Presedintele comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti raspunde, în mod direct, de pastrarea în siguranta a fiselor originale. Acestea se pastreaza în centrul judetean de admitere timp de doi ani de la încheierea admiterii.
Art.49. În data de 29 iunie 2010, în intervalul de timp stabilit de catre Centrul National de Admitere si comunicat fiecarui judeN, baza de date va fi transmisa de la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti la Centrul National de Admitere. Presedintele fiecarei comisii de admitere judeNene/a municipiului Bucuresti va confirma telefonic si în scris, pâna la data de 29 iunie 2010, ora 22, încheierea operatiei de transmitere a bazei de date catre Centrul National de Admitere.

Cap.7 Repartizarea computerizata si afisarea rezultatelor

Art.50. (1) În data de 30 iunie 2010, Centrul National de Admitere verifica bazele de date transmise de comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti si transmite acestora eventualele nereguli semnalate -candidati înscrisi în mai multe judete, candidati aflati în baza de date pentru admiterea computerizata si care au fost deja admisi la liceele la care se sustin probe de aptitudini etc. -, pentru remedierea acestora.
(2) Corectarea erorilor mentionate anterior se face pâna la data de 1 iulie 2010 si se confirma la Centrul National de Admitere, pâna la ora 22 a aceleiasi zile.
(3) Pâna la data de 2 iulie 2010, se efectueaza repartizarea computerizata a absolventilor de clasa a VIII-a care au participat la prima etapa de admitere, în ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si în functie de optiunile candidatilor, înscrise în fisa de optiuni. La repartizare se folosesc criteriile de departajare mentionate la Art. 5 din prezentele metodologie. Nu se iau în considerare:
(i) optiunile pentru licee, cursuri de zi ale candidatilor care nu satisfac conditiile precizate la Art.3,
(ii) optiunile pentru licee/clase cu predare în limbile minoritatilor nationale sau pentru clase bilingve, ale candidatilor care nu au urmat cursurile gimnaziale în limba materna respectiva sau care nu au promovat proba de verificare a cunostintelor de limba materna mentionata la Art.10
(iii) optiunile pentru clase bilingve ale candidatilor care nu au promovat proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, prevazuta în prezenta metodologie.
(4) Pâna la data de 3 iulie 2010, centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti tiparesc si afiseaza în fiecare unitate de învatamânt gimnazial, precum si în centrul special de înscriere pentru absolventii proveniti din alte judete:
a) lista candidatilor din unitatea respectiva, admisi în licee, în ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, cu unitatea scolara la care au fost admisi;
b) situatia locurilor ramase libere la fiecare unitate de învatamânt liceal din judet/municipiul Bucuresti, dupa încheierea primei etape de admitere.
(5) La încheierea primei etape a repartizarii computerizate, centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti transmite fiecarei unitati de învatamânt liceal de stat lista tuturor candidatilor admisi în acea unitate, pe filiere, profiluri, specializari, domenii ale pregatirii de baza, lista care este afisata la sediul unitatii respective, cel mai târziu pâna la data de 5 iulie 2010.
Art.51. (1) La a doua etapa a repartizarii computerizate participa candidatii din seria curenta, indiferent de vârsta, si cei din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani pâna la data de 12 septembrie 2010 inclusiv si care se afla în una din situatiile urmatoare: au participat si au ramas nerepartizati dupa prima etapa, sau nu au participat, din diferite motive, la prima etapa de admitere.
(2) Candidatii care nu au participat la prima etapa de repartizare, completeaza fisa de optiuni, în perioada 5 -9 iulie 2010. În aceeasi perioada, completeaza o noua fisa de optiuni candidatii care au participat la prima etapa, dar au ramas nerepartizati. Completarea optiunilor de catre candidatii
care participa la a doua etapa de admitere se face la scolile generale de provenienta sau la centrul special de înscriere pentru candidatii din alte judete.
(3) În situatia în care au ramas locuri neocupate la clasele pentru care se sustin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna, înscrierea candidatilor pentru aceste probe se face în 5 iulie 2010, iar sustinerea probelor se face în perioada 6-7 iulie 2010. Afisarea rezultatelor finale se face în 8 iulie 2010. CandidaNii respinsi la probele de aptitudini si candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna completeaza optiunile în data de 9 iulie 2010 si participa la repartizarea computerizata.
(4) Introducerea noilor baze de date în calculator, verificarea fiselor cu optiuni listate din calculator, precum si corectarea eventualelor erori se fac în perioada 6-10 iulie 2010.
(5) În data de 11 iulie 2010, pâna la ora 14, noile baze de date se transmit la centrul de admitere judetean /al municipiului Bucuresti, care le transmite la Centrul National de Admitere, în aceeasi zi, pâna la ora 22.
(6) Pâna la data de 12 iulie 2010, Centrul National de Admitere realizeaza repartizarea
computerizata a candidatilor din a doua etapa de admitere.
(7) Pâna la data de 13 iulie 2010, centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti tiparesc si afiseaza, în fiecare unitate de învatamânt gimnazial, precum si în centrul special de înscriere pentru absolventii proveniti din alte judete:
a) lista candidatilor din unitatea respectiva, admisi în licee, în ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, cu unitatea scolara la care au fost admisi;
b) situatia locurilor ramase libere la fiecare unitate de învatamânt liceal de stat din
judet/municipiul Bucuresti, dupa încheierea celei de a doua etape de admitere.
Art.52. La încheierea repartizarii computerizate a elevilor care au participat la a doua etapa de admitere, centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti transmite fiecarei unitati de învatamânt liceal de stat lista tuturor candidatilor admisi în acea unitate, pe specializari, domenii ale pregatirii de baza, lista care va fi afisata la sediul unitaNii respective cel mai târziu pâna la data de 13 iulie 2010.
Art.53. (1) În perioada 5 iulie -15 iulie 2010, absolvenNii depun, la unitaile scolare la care au fost declarai admisi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.
(2) Înscrierea la licee a candidatilor declarati admisi în urma repartizarii computerizate se efectueaza, conform unui program afisat de unitatea de învatamânt, pe baza urmatoarelor acte:
a) cererea de înscriere;
b) cartea de identitate (daca este cazul) si certificatul de nastere, în copie legalizata;
c) adeverinta cu notele si media generala obtinute la tezele unice si cu media generala obtinuta la evaluarea nationala din clasa a VIII-a;
d) foaia matricola pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
e) fisa medicala.
(3) CandidaNii care, în perioada mentionata la alin. (1), nu îsi depun dosarele de înscriere, se considera retrasi, iar locurile corespunzatoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de admitere. Acesti candidati vor fi repartizati de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, pe locurile ramase libere, dupa rezolvarea cazurilor speciale.
(4) Unitatile de învatamânt liceal de stat transmit comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, pâna la data de 16 iulie 2010, situatia locurilor ramase libere în urma neînscrierii unor candidati repartizati în sesiunea de admitere.
Art.54. (1) În perioada 21 – 23 iulie 2010, comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti rezolva situatiile speciale aparute dupa repartizarea computerizata: situatii medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidatilor gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri ramase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere gresita în baza de date computerizata a optiunilor exprimate de elevi etc.
(2) Nu se va depasi numarul maxim de 30 de elevi la clasa si se va respecta, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere. Deciziile se iau în plenul comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, dupa inventarierea tuturor cazurilor existente la nivelul judetului/municipiului Bucuresti.
(3) Deciziile comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti se iau cu majoritate de voturi, cu consemnare într-un proces-verbal, si sunt facute publice prin afisare la sediul inspectoratului scolar.
(4) În perioada mentionata la alin. (1), dupa rezolvarea situatiilor speciale, comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti repartizeaza pe locurile ramase libere absolventii învatamântului gimnazial care au fost repartizati, dar nu si-au depus dosarele de înscriere în perioada prevazuta de prezenta metodologie si pe cei care, din diferite motive, nu au participat la repartizarile computerizate.
Art.55. (1) Absolventii clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unitatile la care au fost repartizati sau nu au participat la cele doua etape de admitere si care, din diferite motive, nu se adreseaza comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti în perioada mentionata la art. 54, alin.(1) si solicita ulterior un loc în clasa a IX-a, precum si cei care si-au încheiat situatia scolara ulterior desfasurarii etapelor de admitere mentionate anterior vor fi repartizati de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, pe locurile ramase libere. Repartizarea se face în perioada 1-10 septembrie 2010, tinând cont de criteriile prevazute în prezenta metodologie, în baza hotarârilor comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti.
(2) Rezultatele repartizarilor efectuate de comisia de admitere judeteana/ a municipiului
Bucuresti, conform alineatelor (1) si (5), se transmit Centrului National de Admitere, pâna la data de 11 septembrie 2010.
(3) Daca, la încheierea etapelor de admitere mentionate în prezenta metodologie, mai exista locuri vacante la clasele pentru care se sustin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti pot decide organizarea unei noi etape de sustinere a acestor probe, în perioada 1-6 septembrie 2010. Graficul desfasurarii probelor si locul de desfasurare a acestora vor fi facut publice pâna la data de 1 august, prin afisare la sediul unitatilor de învatamânt gimnazial. Admiterea candidatilor pe locurile disponibile se face în conformitate cu prezenta metodologie.
mhldvrc
Postat: Wednesday, February 3, 2010 9:56 AM

Nivel: Ambasador

Intrat: 10/3/2008
Postari: 517
Locatia: Bucuresti
Cap.10 DispoziNii finale

Art.59. Absolventii învatamântului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot
participa la admiterea în învatamântul liceal de stat, conform prevederilor din prezenta
metodologie. Participarea lor la admitere nu este conditionata de achitarea unei taxe.
Art.60. (1) Brosura mentionata la art. 28 va cuprinde, într-un capitol separat, informatiile corespunzatoare despre liceele particulare, autorizate sau acreditate, care organizeaza admitere în clasa a IX-a.
(2) Nu se vor aloca coduri pentru unitatile de învatamânt particulare mentionate la alin. (1), iar locurile respective nu vor participa la repartizarea computerizata.
(3) Admiterea în unitatile de învatamânt particulare, autorizate sau acreditate, se face în
conformitate cu metodologia stabilita de fiecare scoala, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art.61. Elevii care au ramas cu situatia neîncheiata la sfârsitul semestrului al doilea, îsi vor încheia situatia în perioada 25-30 august 2010 si vor fi repartizati în clasa a IX-a de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti în perioada 1-10 septembrie 2010, conform prevederilor Art.55.
Art.62. (1) În situatia în care un candidat din promotiile 2008-2010 nu a participat la una din tezele cu subiect unic sustinute la o disciplina într-un semestru, în calculul mediei generale la tezele cu subiect unic, nota care lipseste se va înlocui cu nota obtinuta la examenul pentru încheierea situatiei la disciplina respectiva pe semestrul în cauza.
(2) În situatia în care un candidat din promotiile 2008-2010 nu a participat la nici una din tezele
cu subiect unic sustinute la o disciplina, în calculul mediei generale la tezele cu subiect unic va intra, pentru disciplina respectiva, nota obtinuta la examenul anual pentru încheierea situatiei la disciplina respectiva.
(3) În situatia în care exista candidati carora nu li se poate calcula media de admitere, în
conformitate cu prevederile art. 4, alin. (2) sau (3), întrucât nu au participat la examenele sau testarile prevazute de acestea, acestia vor fi repartizati de inspectoratele scolare, în perioada 1-10 septembrie 2010, dupa repartizarea celorlalti candidati. Repartizarea se face în ordinea descrescatoare a mediilor de absolvire a gimnaziului.
Art.63. Prezentarea de înscrisuri false, la înscrierea în licee, se pedepseste conform legii si atrage dupa sine eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face dupa încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obtinut prin frauda.
Art.64. Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fise de înscriere pentru acelasi elev, decât este prevazut în prezenta metodologie, de transcrierea eronata a datelor personale ori a notelor sau de nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sanctionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz.
Art. 65. Comisia Nationala de Admitere poate decide, în situatii justificate, sa afiseze în avans sau mai târziu, fata de calendarul admiterii aprobat prin prezentul ordin, listele cuprinzând repartizarea computerizata a absolventilor de clasa a VIII-a.
mhldvrc
Postat: Thursday, February 4, 2010 1:49 PM

Nivel: Ambasador

Intrat: 10/3/2008
Postari: 517
Locatia: Bucuresti
Anexa nr.1
METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A EVALUARII NATIONALE PENTRU ELEVII CLASEI
A VIII-A, ÎN ANUL SCOLAR 2009-2010
I. DISPOZITII GENERALE

Art. 1. -(1) Prezenta metodologie reglementeaza organizarea si desfasurarea Evaluarii nationale care va fi sustinuta de elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2009-2010.
(2) Evaluarea naNionala pentru elevii clasei a VIII-a reprezinta modalitatea de evaluare interna sumativa a competenNelor dobândite pe parcursul învatamântului gimnazial.
Art. 2. (1) Evaluarea nationala se desfasoara, anual, într-o singura sesiune, cu doua perioade.
(2) În caz de absentare de la evaluarea nationala, acesta poate fi sustinuta într-o sesiune ulterioara.
(3) Atât candidatii proveniti din învatamântul de stat, cât si cei din învatamântul particular au dreptul sa sustina evaluarea nationala, fara taxa.
Art. 3. -În sensul prezentei metodologii, se definesc urmatorii termeni:
-asistent -cadru didactic, învatator/ institutor sau profesor de alta specialitate decât cea la care se sustine evaluarea, cu atributii de supraveghere în salile în care se desfasoara proba scrisa;
-catalogul evaluarii nationale -document informatizat, instituit la nivelul unitatii de învatamânt, care cuprinde datele de identificare a elevilor si notele obtinute de acestia la evaluare si care este utilizat la crearea bazei de date pentru admiterea absolventilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a. Pentru oficializarea documentului, se realizeaza doua copii în forma tiparita, semnate de presedintele, de membrii si de profesorii evaluatori;
-nota finala -nota calculata ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de profesorii evaluatori. Aceasta nota este cea care se va lua în calcul pentru media generala la evaluarea nationala.
-perioada evaluarii nationale -interval de timp prestabilit în care candidatii sustin probele de evaluare, se solutioneaza contestatiile si se afiseaza rezultatele;
-perioada speciala de evaluare -interval de timp prestabilit, în care sustin evaluarea nationala elevii absenti sau amânati de la perioada de evaluare;
-profesor evaluator -cadru didactic, desemnat pentru evaluarea probelor scrise, dupa caz, abilitat în domeniul evaluarii, prin programul acreditat propus de CNCEIP -"Dezvoltarea competentelor de evaluare ale cadrelor didactice", prin cursuri organizate de Casa Corpului Didactic sau de alte organisme abilitate în formare profesionala, sau având experienta în evaluare;
-evaluare nationala -forma de evaluare, organizata, în anul scolar 2009-2010, pentru elevii din clasa a VIII-a, constând în sustinerea unor probe scrise, fiecare cu durata de 120 de minute, care se desfasoara la datele prevazute în Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale.
mhldvrc
Postat: Thursday, February 4, 2010 1:52 PM

Nivel: Ambasador

Intrat: 10/3/2008
Postari: 517
Locatia: Bucuresti
II. COORDONAREA ORGANIZARII SI DESFASURARII EVALUARII NATIONALE
Art. 4. -(1) Coordonarea pe plan national a organizarii si a desfasurarii evaluarii nationale este asigurata de M.E.C.I., prin Comisia NaNionala de Organizare a Evaluarii Nationale, care se constituie, la începutul anului scolar, prin ordin al ministrului si care funcNioneaza în cadrul M.E.C.I.
(2) În fiecare judeN si în municipiul Bucuresti, se constituie comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale, numita în continuare comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti.
(3) Comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti asigura aplicarea riguroasa a prevederilor metodologiei, organizeaza si coordoneaza desfasurarea evaluarii nationale.
(4) În fiecare unitate de învatamânt în care sunt scolarizati elevi în clasa a VIII-a, se constituie si functioneaza o comisie, responsabila pentru organizarea si desfasurarea, la nivelul unitatii de învatamânt, a evaluarii nationale, numita în conformitate cu prezenta metodologie si coordonata de catre un presedinte. Elevii din mediul rural care provin din unitati de învatamânt cu mai putin de 10 elevi la clasa a VIII-a, se arondeaza la scolile coordonatoare.
Art. 5. -Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale, numita în continuare Comisia Nationala, se compune din:
-presedinte -un secretar de stat din M.E.C.I., responsabil cu învatamântul preuniversitar;
-vicepresedinti -directorul general al Directiei Generale Educatie Timpurie, Scoli, Performanta si Programe, directorul general al Directiei Generale Învatamânt în Limbile Minoritatilor si Relatia cu Parlamentul, directorul general al Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în Învatamântul Preuniversitar;
-secretar -un specialist din cadrul Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în Învatamântul Preuniversitar;
-4-6 membri -directori, sefi de serviciu, inspectori generali de specialitatile la care se sustine evaluarea nationala, din M.E.C.I., specialisti din cadrul Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în Învatamântul Preuniversitar.
Art. 6. — ComponenNa Comisiei Nationale pentru organizarea Evaluarii nationale se aproba prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, la începutul anului scolar.
Art. 7. — Comisia Nationala are urmatoarele atributii:
(1)publica, la începutul anului scolar, calendarul si metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale, precum si programele pentru evaluarea nationala;
(2)stabileste numarul variantelor de subiecte pentru evaluarea nationala, din care se extrage, prin tragere la sorti, subiectul pentru evaluare;
(3)coordoneaza organizarea si desfasurarea evaluarii nationale;
(4)controleaza modul în care îsi desfasoara activitatea comisiile judetene/ a municipiului Bucuresti si comisiile din unitatile de învatamânt;
(5) decide reevaluarea unor lucrari, în vederea monitorizarii calitatii evaluarii lucrarilor si pentru stabilirea unor eventuale masuri, la nivel national sau judetean. Reevaluarea nu conduce la modificarea rezultatelor obtinute initial, la nivelul judetului/al municipiului Bucuresti, de catre candidatul în cauza;
(6) decide delegarea unor reprezentanti ai comisiei nationale, pentru monitorizarea tuturor activitatilor din cadrul evaluarii nationale;
(7) stabileste modalitatile de raportare de catre comisiile judetene/ a municipiului Bucuresti si de centralizare a datelor;
(8) analizeaza desfasurarea si rezultatele evaluarii nationale, în baza rapoartelor transmise de comisiile judetene/a municipiului Bucuresti, si prezinta concluziile conducerii M.E.C.I.;
(9) propune ministrului Educatiei, Cercetarii si Inovarii modificari si completari la calendarul si la metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale.
Art. 8. -(1) Comisiile judetene/ a municipiului Bucuresti se compun din:
-presedinte -un inspector scolar general/ inspector scolar general adjunct;
-membri -1-3 inspectori scolari pentru ariile curriculare din care fac parte disciplinele la care se sustine evaluarea nationala; în municipiul Bucuresti pot fi numiti suplimentar 1-2 membri pentru fiecare sector;
-informatician -un informatician din inspectoratul scolar juderean/ al municipiului Bucuresti.
(2) În judetele în care se sustin probe în limbile minoritatilor nationale, din comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti face parte si inspectorul care coordoneaza învatamântul cu predare în limbile minoritatilor nationale.
(3) Componenta nominala a acestor comisii se aproba prin decizia inspectorului scolar general, cel mai târziu pâna la data de 15 octombrie.
Art. 9. Comisiile judetene/ a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
(1) nominalizeaza unitatile de învatamânt din mediul rural care sunt arondate altor unitati de învatamânt;
(2) raspund de organizarea si de desfasurarea evaluarii nationale în conditiile stabilite prin metodologie, pe tot teritoriul judetului/ al municipiului Bucuresti;
(3) raspund de solutionarea problemelor de finantare a actiunilor legate de organizarea si desfasurarea evaluarii nationale, sesizate de catre directorii de scoli;
(4) coordoneaza dotarea scolilor cu logistica necesara pentru buna desfasurare a evaluarii nationale – copiatoare în stare de functionare, care sa permita multiplicarea subiectelor pentru fiecare elev, computer, telefon, fax, consumabile;
(5) propun Consiliului de administratie al inspectoratului scolar, respectând principiile competentei în evaluare si al compatibilitatii, membrii comisiilor din unitatile de învatamânt în vederea numirii acestora, prin decizie a inspectorului scolar general, cu 48 de ore înainte de data stabilita pentru Evaluarea nationala;
(6) deleaga inspectori scolari de specialitate, reprezentanti ai comisiei judetene/ a municipiului Bucuresti, pentru monitorizarea tuturor activitatilor din cadrul Evaluarii nationale;
(7) se adreseaza, în scris, directiilor judetene de sanatate, pentru a asigura prezenta personalului medical în fiecare unitate scolara, în perioada desfasurarii Evaluarii nationale, precum si consiliilor locale, operatorilor de energie electrica, operatorilor de cablu, operatorilor de telefonie etc., în scopul asigurarii conditiilor corespunzatoare pentru desfasurarea evaluarii;
(8) realizeaza instruirea presedintilor comisiilor din unitatile de învatamânt cu privire la desfasurarea Evaluarii nationale, cu cel mult 48 de ore înaintea declansarii activitatilor specifice fiecarei comisii;
(9) coordoneaza activitatile de preluare si de transmitere a subiectelor si a baremelor pentru Evaluarea nationala catre unitatile de învatamânt;
(10) asigura confidentialitatea subiectelor din momentul primirii si pâna în momentul terminarii probei;
(11) opereaza, în situatii justificate, schimbari ale membrilor comisiilor din unitatile de învatamânt;
(12) transmit Comisiei Nationale, în cel mai scurt timp posibil, situatiile speciale din ziua respectiva;
(13) sesizeaza imediat Comisiei Nationale orice situatie a carei rezolvare nu este prevazuta în metodologie sau care depaseste atributiile specificate de metodologie pentru comisiile judetene/a municipiului Bucuresti;
(14) transmit Comisiei Nationale situatii statistice, în conformitate cu modul de raportare si termenele solicitate de catre aceasta;
(15) preiau cataloagele Evaluarii nationale de la comisiile din unitatile de învatamânt, pentru a constitui baza de date în vederea admiterii elevilor în ciclul inferior al liceului;
(16) decide reevaluarea unor lucrari, în vederea monitorizarii calitatii evaluarii lucrarilor si pentru stabilirea unor eventuale masuri, la nivel national sau judetean. Reevaluarea nu conduce la modificarea rezultatelor obtinute initial, la nivelul judeNului/al municipiului Bucuresti, de catre candidatul în cauza;
(17) elaboreaza si transmit Comisiei Nationale, în termen de 10 zile de la încheierea Evaluarii nationale, rapoarte privind organizarea si desfasurarea acesteia.
Art.10. Comisiile din unitatile de învatamânt se compun din:
-presedinte -directorul unitatii de învatamânt;
-membri -1-3 cadre didactice din unitatea de învatamânt. În situatia în care, în unitatea de învatamânt, se sustin probe redactate într-o limba a minoritatilor, cel putin unul din membrii comisiei trebuie sa fie bun cunoscator al limbii respective;
-asistenti;
-evaluatori.
Art. 11. -Comisiile din unitatile de învatamânt au urmatoarele atributii:
(1) organizeaza desfasurarea Evaluarii nationale, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii;
(2)asigura pregatirea salilor în care se sustin probele, într-un numar optim, astfel încât elevii sa fie asezati câte unul în banca si afiseaza, pe usa fiecarei sali, lista nominala cu elevii repartizati în ordine alfabetica;
(3)completeaza catalogul electronic al Evaluarii nationale cu datele de identificare a unitatii de învatamânt, cu numele, initiala tatalui, prenumele elevilor, cu numele disciplinelor la care acestia sustin probe;
(4)asigura existenta, în numar suficient, a copiatoarelor pentru multiplicarea variantei de subiecte;
(5)asigura, sub coordonarea presedintelui Comisiei judetene, numarul corespunzator al colilor tipizate si consumabilele necesare bunei desfasurari a Evaluarii nationale;
(6)realizeaza, sub semnatura, instruirea asistentilor cu privire la desfasurarea Evaluarii nationale, decid repartizarea acestora în sali si predau fiecaruia fisa de atributii;
(7)întocmesc borderoul de predare/primire în care semneaza elevii pentru a confirma numarul de pagini ale lucrarii elaborate;
(8) asigura confidentialitatea subiectelor din momentul primirii si pâna în momentul terminarii probei;
(9)multiplica varianta de subiecte într-un numar egal cu numarul elevilor;
(10)asigura distribuirea în plicuri sigilate a variantei de subiecte extrase la fiecare clasa, în numar egal cu numarul elevilor din clasa respectiva;
(11)aplica stampila scolii peste coltul închis si lipit al lucrarii, fara a semna lucrarea, înainte de iesirea primului elev din sala în care se sustine proba;
(12)nu permit ca în spatiile în care se desfasoara Evaluarea nationala, sa patrunda persoane straine, neautorizate de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti sau neprevazute de prezenta metodologie;
(13)primesc de la asistenti, cu proces-verbal, lucrarile de evaluat;
(14)presedintele comisiei amesteca lucrarile, le numeroteaza de la 1 la n si le repartizeaza profesorilor evaluatori, odata cu borderourile de evaluare;
(15)asigura evaluarea lucrarilor;
(16)asigura o sesiune de instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplina la care se sustin probe, cu scopul de a diminua diferentele dintre evaluatori în aplicarea baremului de evaluare si de notare;
(17)stabilesc salile în care lucreaza profesorii evaluatori, tinând cont ca în fiecare sala trebuie sa se afle cel putin trei cadre didactice – evaluatori si/ sau membrii ai comisiei;
(18) stabilesc salile în care lucreaza profesorii evaluatori, tinând cont ca doi profesori care evalueaza acelasi set de lucrari trebuie sa lucreze în sali diferite si ca în fiecare sala trebuie sa se afle cel putin trei cadre didactice;
(19)desecretizeaza lucrarile evaluate si înregistreaza, în catalogul electronic, pentru fiecare elev, nota obtinuta, calculata ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de cei doi evaluatori;
(20)stabilesc, prin verificare, concordanta între notele înscrise pe lucrari si cele din catalogul electronic;
(21)verifica corectitudinea calculului notelor finale, precum si concordanta dintre notele înscrise pe lucrari si cele din cataloagele electronice;
(22)afiseaza notele obtinute la Evaluarea nationala, în loc vizibil;
(23)primesc eventualele contestatii;
(24)resecretizeaza lucrarile ale caror note au fost contestate si le transmit centrelor desemnate pentru rezolvarea contestatiei;
(25)afiseaza notele obtinute la lucrari, în urma rezolvarii contestatiilor, în loc vizibil;
(26)asigura reevaluarea lucrarilor ale caror note au fost contestate, daca unitatea de învatamânt respectiva a fost desemnata de inspectoratul scolar pentru rezolvarea contestatiilor;
(27)completeaza catalogul electronic cu notele rezultate în urma reevaluarii lucrarilor ale caror note au fost contestate;
(28)desecretizeaza lucrarile reevaluate si înregistreaza, pentru fiecare elev, în catalogul electronic si în cel tiparit nota obtinuta în urma reevaluarii, calculata ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de cei doi evaluatori;
(29)raspund de organizarea si de desfasurarea Evaluarii nationale, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii si a celorlalte prevederi legale;
(30)raspund de asigurarea securitatii si a integritatii lucrarilor scrise;
(31)comunica imediat comisiei judetene/a municipiului Bucuresti orice situatie speciala sau încalcare a prevederilor legale;
(32)asigura pastrarea lucrarilor în arhiva unitatii de învatamânt timp de doi ani.
(33)predau reprezentantilor comisiei judetene/ a municipiului Bucuresti, pe baza de proces-verbal, catalogul electronic si doua exemplare tiparite ale acestuia, completate cu notele obtinute la evaluare. Cataloagele tiparite sunt semnate de presedinte, un membru al comisiei si de profesorii evaluatori si stampilate cu stampila unitatii de învatamânt;
(34)elaboreaza si transmit comisiei judetene/ a municipiului Bucuresti, în termen de trei zile de la încheierea activitatii în unitatea de învatamânt, rapoarte privind organizarea si desfasurarea acesteia.
Utilizatori in acelasi subiect
NU poti posta subiecte noi in acest forum.
NU poti raspunde la subiecte in acest forum.
NU poti sterge postari in acest forum.
Nu poti edita postari in acest forum.
Nu poti crea sondaje in acest forum.
Nu poti vota in sondaj in acest forum.
Printeaza subiectul
RSS Feed