Tema Educatie Civica

Options Tema Educatie Civica
Subiectul anterior · Subiectul urmator
AdrianaC
Postat: Thursday, April 19, 2012 3:05 PM

Nivel: ALBA CA ZAPADA

Intrat: 2/12/2006
Postari: 17757
Locatia: Bucuresti
Cine imi poate da macar niste indicii de bibliografie de unde ar putea sa citeasca Alice ca sa isi poata face tema la Educatie Civica?

Tema suna asa:

1. Ce rol a avut poporul roman de-a lungul timpului ,in istoria zonei si a intregii Europe?

2. Enumera asemanari si deosebiri intre diferite popoare ale lumii , referitoare la istoria lor, la traditii si cultura , la modul de trai. 

Si copiii vostri fac in clasa a 4-a asa ceva?
Mie mi se pare putin cam mult, data fiind Istoria pe care au apucat ei sa o faca pana acum....
t-mihaela
Postat: Thursday, April 19, 2012 4:34 PM

Nivel: Senior

Intrat: 6/20/2008
Postari: 5142
Eu as contesta o astfel de tema.E tema pentru parinti nicidecum pentru copil de clasa a 4-a.Doar daca raspunsurile se gasesc in lectia de zi sau capitolul curent.Temele tre sa fie date in baza a ceea ce copilul deja a studiat .

Insa as face tema in mod privat, as cauta la biblioteca as aduce materiale si i-as explica copilului cum a influentat Ro in bine sau rau evolutia Europei ( ceea ce acum nu-mi trece prin cap)dar nu ca tema obligatorie ci ca amuzament de weekend.Nu s-a skimbat nimic in invatamantul romanesc , aberant a fost si va ramane in veci .
mikaela
Postat: Thursday, April 19, 2012 6:55 PM


Nivel: Avansat

Intrat: 8/11/2010
Postari: 2334
Locatia: Planet Earth
Pai faceti in limitele istoriei predate la nivelul clasei a 4a.. Uite aici ca idee ceva despre rolul Romaniei de-a lungul timpului. Incepeti printr-o scurta caracterizare a Romaniei dpdv geografic si apoi intrati in istorie, in etape in functie de ce i s-a predat.


Aici ceva pt inspiratie la punctul 2.

Asemanari si deosebiri intre poporul roman si alte popoare

http://www.geocities.com/cogaionon/articol9.htm

http://www.scritube.com/istorie/BARBARII841971121.php


EU as zice sa tragi cu ochiul pe ce i s-a predat ca sa nu faceti munca de istoric licentiat ci de copil de generala.

Si uite aici un proiect de lectie de clasa a 4-a, cu tema ta, ca sa-ti faci idee ce se urmareste www.didactic.ro/materiale-didactice/.../100740


PROIECT DE LECTIE♂ Propunator: Stoiconiu-Vulpe Cristina
♂ Clasa: a IV-a
♂ Obiectul: Istorie
♂ Subiectul lectiei: „ Grecii. Galii. Slavii. Turcii. ”
♂ Tipul lectiei: mixt (predare si consolidare de noi cunostinte )

Scopul:

~ dobândirea de noi cunoştinţe referitoare la popoarele mediteraneene
( greci, gali, slavi, turci );
~ utilizarea corectă şi eficientă a informaţiilor oferite de manual;
~ dezvoltarea capacităţilor de a utiliza sursele şi informaţiile oferite;
~ dezvoltarea proceselor psihice specifice: gândirea, memoria, atenţia.

Obiective operationale:

O1 ~ să completeze corect fişa de lucru;
O2 ~ să identifice originile popoarelor mediteraneene: greci, gali, slavi, turci;
O3 ~ să menţioneze caracteristicile fiecărui popor;
O4 ~ să reliefeze asemănările şi deosebirile dintre popoare;
O5 ~ să răspundă corect la întrebări;
O6 ~ să participe activ la lecţie şi să emită opinii în legătură cu subiectul prezentat

Strategia didactica:

♂ Mod de abordare: mixt
♂ Metode si procedee: explicatia, conversatia, demonstratia, observatia, exerciţiul.
♂ Materiale didactice: Manualul de Istorie – clasa a IV – a, Editura ANA; harta Europei; ilustrate; fisa de lucru, atlase
♂ Forme de organizare: individuala, frontala.
♂ Durata: 50 minute.
♂ Evaluare: continuă
♂ Locul de desfasurare: sala de clasa.


Etapele lecţiei Unităţi de conţinut Strategia didactică
Evaluare
Activitatea propunătoarei Activitatea elevilor
1. Moment organizatoric Asigur climatul afectiv necesar unei bune desfăşurări a lecţiei de istorie. Mă recomand şi îmi pregătesc materialele necesare. Se aşează în bancă şi îşi pregătesc materialele necesare pentru începerea lecţiei de istorie. Observarea comportamentului copiilor
2. Reactualizarea cunoştinţelor Cunoştinţe dobândite din lecţia anterioară:
„ Dacii şi romanii” Verific ceea ce au învăţat elevii în lecţia anterioară, împărţindu-le câte o fişă de lucru, apoi le adresez câteva întrebări cheie pentru o mai bună fixare a cunoştinţelor:
1.„ Cine erau dacii? Dar romanii?”
2.„ Cu ce se ocupau fiecare dintre ei?”
3.„Daţi exemple de asemănări şi deosebiri între cele două popoare!” Elevii completează fişa de lucru, apoi ascultă cu atenţie şi răspund la întrebări.
1. … au fost un popor ce au locuit în urmă cu peste două mii de ani, în ţinuturile României de astăzi. Ţara lor se numea Dacia.
…. erau locuitorii Italiei de astăzi.

2. Dacii erau buni agricultori. Se ocupau cu vânatul,cu pescuitul, erau buni meşteşugari. De asemenea se ocupau cu extragerea fierului, a aurului şi argintului.
Romanii erau buni gospodari Iniţială
3. Anunţarea temei „ Grecii. Galii. Slavii. Turcii. ” Anunţ titlul lecţiei şi îl scriu pe tablă. Elevii scriu titlul în caiete Observarea comportamentului copiilor
4. Dirijarea învăţării Analiza temei de acasă

Viaţa copiilor în perioada comunistă

Scurt exerciţiu colectiv

Viaţa copiilor în prezent

Textele din manual

Drepturile copilului Elevii au avut ca sarcină pentru acasă să discute cu părinţii despre copilăria pe care au trăit-o în perioada comunistă. Aceştia trebuie să povestească cele aflate.
Din analiza temei se realizează un tablou al copilăriei în perioada comunistă.
Notez pe tablă structura lecţiei.

Solicit elevilor să realizeze pe grupuri de câte patru elevi o descriere a modului în care îşi petrec fiecare zi.
Cer câte unui elev din fiecare grupă să citească, după care notez la tablă noţiunile prezentate.
Pentru a stimula curiozitatea elevilor, le voi prezenta imagini cu copii din ţări defavorizate.

Solicit elevilor să citească şi să comenteze textele din manual.

Prezint elevilor „Drepturile copiilor” Elevii ascultă şi îşi notează în caiet conţinuturile predate.

Elevii lucrează după care îşi notează în caiet conţinuturile predate.
Citesc şi desprind esenţa textului.
Copiii ascultă cu mare atenţie. Continuă
5. Fixarea cunoştinţelor Le voi adresa elevilor întrebări din lecţia predată.
Formulez concluzia cu privire la lecţia predată. Elevii sunt atenţi şi răspund la întrebări. „ V-ar fi plăcut să copilăriţi în perioada comunistă? De ce?”
„ Ce este specific copilăriei?”
6. Încheierea lecţiei Fac aprecieri asupra modului în care s-a desfăşurat lecţia. Elevii ascultă aprecierile făcute. Aprecieri individuale şi generale

ANEXA 1

GRECII

Aşezare geografică:
- în sudul continentului ( Peninsula Balcanica), intr-un ţinut numit Elada ;
- acest ţinut era numit de către romani Grecia ;

Îndeletnicirile grecilor:
- ageri la minte şi îndemânatici ;
- se ocupau cu pescuitul şi erau corăbieri şi neguţători pricepuşi ;
- comercializau diverse produse : vase de lut, ţesături, vinuri, ulei de măsline, etc.

Cetăţile greceşti:
- dezvoltarea meşteşugurilor, a comerţului şi agriculturii a făcut posibilă întemeierea cetăţilor.

Cultura greacă:
- se închinau mai multor zei ( zei care se spunea locuiau pe culmile muntele Olimp)
- o dată la patru ani aveau loc întreceri sportive – Olimpiade – în cinstea zeului suprem – ZEUS;
- grecii au inventat teatrul şi au pus bazele istoriei ( Herodot – fiind considerat părintele istoriei ).


GALII

Aşezare geografică:
- locuiau pe teritoriul de astăzi al Franţei;


- erau foarte războinici;
- erau organizaţi în mai multe triburi conduse de magistraţi aleşi pe un an;
- în anul 58 ( î. Hr .) Iulius Cesar atacă Galia luptând 8 ani pentru a o supune;
- sub comanda lui Vercin Getorix, galii se răscoală, dar Cesar i-a silit să se predea şi astfel Galia devine provincie romană;
- stăpânirea romană durează până în secolul al V-lea când peste galii romanizaţi se aşază triburile germanice: vizigoţii în sud, burgunzii pe valea Ronului, iar francii în nord,
- din amestecul galilor cu romanii şi francii se va forma poporul francez.


SLAVII

Aşezare geografică:
- populau partea centrală şi de răsărit a Europei ( în sec. al VII-lea ajung până în sudul continentului) ;
- slavii alcătuiau trei grupuri: slavii de vest ( polonii, cehii, slovacii ), slavii de est
( ruşii), slavii de sud ( bulgarii, sârbii, croaţii şi slovenii );

Îndeletnicirile grecilor:
- se ocupau cu agricultura;
- bărbaţii erau înalţi, voinici, viteji în luptă.

Organizarea slavilor:
- erau organizaţi în comunităţi conduse de un staroste ( mai multe sate formau un mic sat condus de un cneaz – ajutat de un sfat al bătrânilor );
- la mijlocul sec. al VII-lea apar primele state slave;

Credinţa slavilor:
- au adoptat creştinismul;
- călugării Metodiu şi Chiril i-au învăţat alfabetul chirilic.

TURCII

- popor asiatic;
- statul turcesc a fost întemeiat de către Osman la sfârşitul secolului al XIII-lea şi începutul sec. al XIV-lea;

Religia:
- islamică ( mahomedană ) – profetul fiind Mahomed;
- având o armată bine organizată, turcii au supus popoarele din jur,
- în 1453 cuceresc oraşul Constantinopol ( capitala Bizan-ului ) care devine capitala Imperiului Otoman şi se va numi Istambul;
- în sec al XIV-lea şi al XV-lea conducătorii români se împotrivesc înaintării armatelor turceşti în Europa;
- Oraşul Istambul – unul din cele mai frumoase oraşe ale lumii ( aici se află biserica Sfânta Sofia );
- Dobrogea intră sub stăpânire turcească încă din anul 1417.

ANEXA 2

Nume şi prenume:……………………………………… Data:………FIŞĂ DE LUCRU

# Completează spaţiile libere:

A. GRECII
1. Dacii erau buni …………………………… . Ei cultivau …………………… şi creşteau ……………… . Se ocupau cu extragerea şi prelucrarea fierului din Munţii ……………….. folosindu-l pentru a face ………………… şi …………………. .

2. Cei mai importanţi conducători ai dacilor au fost ………………………… şi ……………………….. .3. În urma războaielor purtate între daci şi romani, în anii 101 – 102 şi
……. - …… o parte din Dacia devine provincie ……………………….. .

4. Cel mai important zeu al dacilor era ………………….. .


B. ROMANII
1. Romanii erau locuitorii ……………… de astăzi.

2. Capitala Imperiului Roman era la …………………….. , iar limba romanilor era limba………………………. .

3. Sub împăratul …………………….. , imperiul cunoaşte cea mai mare dezvoltare.

4. Populaţia era pasionată de …………………. , ……………… şi de ……………………………………… .

5. Zeul suprem al romanilor a fost ……………………….. .

6. La temelia statului roman era ………………….. .

ANEXA 3

1. Herodot este considerat …. Istoriei
2. Întemeietorul statului turcesc a fost ….
3. ….. turcilor este Mahomed.
4. Cea mai renumită biserică turcească este Sfânta …..
5. În anul 476 Imperiul Roman de …. se prăbuşeşte.
6. Din amestecul galilor cu romanii şi francii s-a format poporul…..
7. Zeul suprem al grecilor era…..

ANEXA 4

Muntele Olimp (în limba greacă: Όλυμπος – Ólympos, uneori trecut pe hărţi şi ca Óros Ólimbos) este cel mai înalt munte din Grecia – 2.919 m[1]. Cel mai înalt vârf al Olimpului este Mytikas (Nasul) (2.919 m).

Dat fiind faptul că poalele sale sunt plasate la nivelul mării, Muntele Olimp este unul dintre cei mai înalţi munţi ai Europa din punct de vedere topometric (diferenţa relativă dintre vârf şi poale). Muntele este situat (40°05′N 22°21′E) în Grecia continentală, la aproximativ 100 km de Salonic, al doilea oraş ca mărime al Greciei.

Vârful Mytikas Summit.

Muntele Olimp este vestit pentru marea varietate de plante, cu mai multe specii endemice. Flora, fauna şi caracteristicile formaţiilor geologice deosebite, au determinat UNESCO să declare această regiune rezervaţie biologică.

Orice ascensiune pe Muntele Olimp începe din oraşul Litochoro, numit şi „Oraşul Zeilor”.

Denumirea „Olimp” este destul de populară. În afară de muntele din Grecia, mai există un munţi cu acelaşi nume în Cipru, în Utah, Washington şi lângă San Francisco (SUA).

[modifică]
În mitologia greacă

Originea etimologică a numelui înseamnă plin de lumină, fiind analog cerului, locuit de zei, semizei, copii zeilor şi servitorii acestora. În mitologia greacă, Olimpul este lăcaşul zeilor panteonului antic grecesc. Olimpul era considerat lăcaşul zeilor, este însă este greu de spus ce însemna în acele vremuri cu adevărat „Olimpul”. În Iliada lui Homer se afirmă că Olimpul se află mult deasupra tuturor munţilor, ne fiind însă vorba de rai. Într-un pasaj din Iliada, Zeus vorbeşte zeilor de „cel mai înalt vârf al Olimpului cu multe vârfuri”, ceea ce ar sugera că Olimpul era cu adevărat un munte. În opera lui Homer, Poseidon aminteşte de faptul că el este stăpânul mărilor, Hades al morţii iar Zeus al cerurilor, dar Olimpul este comun celor trei. Îndiferent de natura sa, intrarea către Olimp era străjuită de o mare poartă de nori. Zeii trăiau în acest locaş, (din care se coborau uneori în lumea muritorilor de pe Terra), mâncau ambrozie şi ascultau munzica divină a lirei lui Apolo

ANEXA 5


Herodot (greacă: Ήροδοτος, Herodotos) din Halicarnas/Halikarnassos a fost un istoric grec care a trăit în secolul al V-lea î.Hr. (484 î.Hr. - cca.425 î.Hr.). Herodot este considerat părintele disciplinei istoriei, prin modul în care a tratat evenimentele pe care le-a consemnat în scrierile sale. Până la el evenimentele erau tratate în cronici sau epopei. Este cunoscut pentru scrierile sale despre conflictul greco-persan, precum şi pentru descrierile oamenilor şi locurilor vizitate.

S-a născut într-o familie aristocratică din oraşul Halicarnas (în greacă Halikarnassos, azi Bodrum, Turcia). Obligat de luptele civile, în care este implicată familia lui, să-şi părăsească patria, Herodot trăit o vreme în Samos, iar după căderea tiranului Lygdamis revine în oraşul natal, călătoreşte mult şi se stabileşte la Atena. Aici se numără printre prietenii lui Sofocle şi este un apropiat al cercului lui Pericle.

În opera sa Historiai (Istorii), redactată în dialect ionic şi împărţită în epoca elenistică în 9 cărţi, Herodot îşi propune programatic să abordeze prima mare confruntare dintre lumea orientală (Asia) şi cea apuseană (Grecia), dintre despotismul oriental şi democraţia elenă, culminând cu războaiele medice. Trecând peste epoca mitică, Herodot urmăreşte ascensiunea puterii persane, prezentând totodată istoria popoarelor supuse de Ahemenizi: lidieni, babilonieni, egipteni, sciţi, libieni şi, în paralel, istoria principalelor cetăţi greceşti. Herodot descrie şi obiceiurile şi religia Geţilor. Cucerirea oraşului Sestos (478 î.Hr.) de către atenieni încheie opera lui Herodot.

Pater historiae, titlu pe care posteritatea i l-a acordat, este semnificativ pentru locul lui Herodot în evoluţia ştiinţei istorice. Citită şi apreciată din antichitate, opera lui Herodot a dobândit noi validări în epoca modernă şi importante descoperiri arheologice au confirmat veridicitatea multora din afirmaţiile lui. În acelaşi timp, el şi-a înscris numele ca unul din marii prozatori ai literaturii universale, înzestrat deopotrivă cu forţă epică, capacitate de construcţie dramatică şi exprimare într-un stil viguros, puternic evocator.
t-mihaela
Postat: Thursday, April 19, 2012 8:23 PM

Nivel: Senior

Intrat: 6/20/2008
Postari: 5142
mikaela wrote:
, in etape in functie de ce i s-a predat.Asa e " in functie de ce i s-a predat" iar daca nu gasesti nimic in capitolul curent referitor la tema asta atunci invatatoarea trebuie sa dea Bibliografie si resurse online la nivelul copilului unde el sa caute singur.Nu sa vina parintele obosit dupa 8 ore de munca sa faca sinteze istorice .
Eu zic totusi sa rasfoiecti manualul, mi se pare imposibil ca la varsta lor sa le dea tema ceva ce n-au studiat recent.
AdrianaC
Postat: Friday, April 20, 2012 6:09 AM

Nivel: ALBA CA ZAPADA

Intrat: 2/12/2006
Postari: 17757
Locatia: Bucuresti
Asta le e lectia la educatie civica:aurishta
Postat: Friday, April 20, 2012 8:21 AM


Nivel: Senior

Intrat: 3/2/2011
Postari: 5531
Locatia: Bucuresti
Sincer, eu am respins temele de felul asta atunci cand copii mei au avut de-a face cu ele. Am considerat ca ele depasesc cu mult posibilitatile lor de gandire si de sinteza si am spus-o si la sedinta cu parintii si profesorii. A avut Gabriel odata o tema de genul: "Aduceti noi dovezi privind prezenta geto-dacilor pe teritoriul Romaniei"banghead si chiar am dat-o putin in gluma cu invatatoarea, zicandu-i ca vreau sa-l duc in excursie la Sarmizegetusa, sa-i dau un tarnacop si sa-l pun sa scobeasca acolo, dupa care sa elaboreze o comunicare academica. hohot
Dincolo de gluma, asa cum a spus si Mihaela, cred ca parintii ar trebui sa ia pozitie impotriva temelor care sunt imposibile pentru copii si sunt, de fapt , pentru parinti.
mikaela
Postat: Friday, April 20, 2012 1:24 PM


Nivel: Avansat

Intrat: 8/11/2010
Postari: 2334
Locatia: Planet Earth
Mie nu mi se pare dificil pt clasa a 4a, sa invete cateva evenimente importante in istoria tarii sau sa invete despre stramosi si patriotism. Una e sa vin cu "noi dovezi" de parca ar fi nu stiu ce cercetator si alta e practic sa reformulezi ce a zis invatatorul sau ce s-a scris in lectia din manual sau chiar o reformulare a definitiei in sine a patriotismului, luata din dictionar si transpusa in mintea unui copil.
aurishta
Postat: Friday, April 20, 2012 2:25 PM


Nivel: Senior

Intrat: 3/2/2011
Postari: 5531
Locatia: Bucuresti
Problema ar fi alta, zic eu. Tema ar trebui sa fie pe masura posibilitatilor unui copil de 10 ani, macar in proportie 70%, adica parintele sa intervina pe ici, pe colo, cu o sugestie, o corectura...Temele astea, insa, sunt pentru parinti fiindca un copil nu poate extrage aceste idei de unul singur, se uita la carte ca matza-n calendar.Nici lectiile din manual nu mai sunt structurate astfel incat copilul sa poata retine esentialul. Cea mai la indemana sursa este internetul, dar, deasemenea, este dificil pentru cei mici sa simplifice vastele informatii pe care le gasesc acolo. Asa ca ramane mama la carma lucrurilor, iar copilul doar transcrie. Eu am facut odata un experiment in acest sens. Tot in clasa a IV-a, Simona a avut de facut un referat despre fluturi , cu indicatia expresa de a folosi internetul. I-am cautat eu un material mai simplutz, am lasat-o sa-l citeasca si i-am dat cateva indicatii verbale. Mentionez ca Simona era printre cei mai buni elevi ai clasei si, cu siguranta, unul dintre cei mai responsabili pe care i-am intalnit. Ma uitam cu coada ochiului la ea, ce fetze incurcate facea,alcool cum se scarpina in capalcool .... In cele din urma a inceput sa scrie.Dupa vreo ora m-am uitat pe ciorna ei si mi-am pus mainile in cap. Era plina cu detalii stiintifice pe care sigur nu le intelegea, cu fraze copiate al caror continut o depasea, deasemenea, iar esentialul era inca departe.banghead Asa ca am luat eu, din nou , problema in mana si i-am facut fetei un referat din care sa ramana si ea cu ceva, nu numai sa umple o foaie sortita sa zaca intr-un portofoliu pe care nimeni, niciodata nu-l va deschide. De atunci nu le-am mai permis niciodata copiilor sa efectueze teme de genul asta si i-am scuzat la scoala astfel: "aceasta tema i-a depasit".
t-mihaela
Postat: Friday, April 20, 2012 3:26 PM

Nivel: Senior

Intrat: 6/20/2008
Postari: 5142

Mikaela ,pana si a reformula ce a zis invatatorul e greu pentru un copil de 10 ani care are vocabuar foarte limitat .Copilul la varsta asta are nevoie de modele ,mai ales de exprimare corecta ,sabloane pe care el sa-si construiasca abilitati in viitor.A spune ceva cu alte cuvinte e lectie de lb. romana nu de istorie/civica .La istorie ( ca eu o vad de istorie si nu de civica)sunt fapte si date ,nu se impodobeste ,nu se alearga in jurul cozii.
Eu temele astea aberante de parca aveam studenti doctori la Sorbona le faceam in clasa ,nu dadeam asa ceva de facut acasa.Si era si atunci materia aglomerata ,lipsa de timp si norme de indeplinit.
Si nu vreau sa ma refer la continutul lectiei ... sunt paragrafe unde imi vine rau deja ."...
mikaela
Postat: Friday, April 20, 2012 3:56 PM


Nivel: Avansat

Intrat: 8/11/2010
Postari: 2334
Locatia: Planet Earth
Din punctul meu de vedere, a reformula inseamna a-si imbogati limbajul. Normal ca este nevoie de indrumare, de o idee de inceput, dar copilul trebuie lasat sa gandeasca. Si apoi nu e nici o crima daca nu face tema ca nu stie sau daca mama ajuta. Liberul arbitru...
Vorbind de continut...imi place studiul de caz prezentat in manual hohot Ce n-as da sa vad niste raspunsuri de-ale copiilor...

Utilizatori in acelasi subiect
NU poti posta subiecte noi in acest forum.
NU poti raspunde la subiecte in acest forum.
NU poti sterge postari in acest forum.
Nu poti edita postari in acest forum.
Nu poti crea sondaje in acest forum.
Nu poti vota in sondaj in acest forum.
Printeaza subiectul
RSS Feed